Faktaark: Digital service taxes

Lær mer om digitale omsetningsavgifter, og hvordan disse kan brukes for å tette skattehull.

Les andre rapporter og faktaark fra Tax Justice Norge her.

Dagens skatteregler er lite egnet til å fange opp verdiskapning fra immaterielle verdier eller virksomhet som ikke krever fysisk tilstedeværelse – typisk virksomhet i digitale selskaper. Disse er spesielt godt egnet til å organisere sine overskudd på en måte som minimerer skatteregningen, noe som fører til skattetap i markedssland der digitale tjenester og varer blir solgt.

Digitale omsetningsavgifter, eller digital service taxes (DST), har vokst frem som et nasjonalt tiltak mot digitale selskapers skatteunngåelse. I dette faktaarket får du oversikt over hvordan slike skatter fungerer, hvilke land som har innført dem, og hvorfor de aller fleste DST-er for øyeblikket er satt på pause.

Faktaarket publiseres juni 2024, før den ferdige konvensjonsteksten for Pilar 1 er publisert. Oppdateringer kan følge.

Digital service taxes faktaark (2024)

Oversikt over digitale omsetningsavgifter og kobling med Pilar 1.