Faktaark: Land-for-land-rapportering

LLR kan være et kraftig verktøy for å avdekke overskuddsflytting, men har forbedringspotensiale.

Les andre rapporter og faktaark fra Tax Justice Norge her.

Faktaarket ble oppdatert mars 2021.

Flere land har innført krav om land-for-land-rapportering (LLR) for multinasjonale konsern. LLR kan være et kraftig verktøy for å avdekke overskuddsflytting, men har forbedringspotensiale. Dette faktaarket viser status på arbeidet globalt, men også i Norge.

Faktaarket dekker disse temaene:

- Problemet LLR kan bidra til å løse.
- LLR milepæler
- Hvordan jobber OECD, EU og norske kommuner med LLR?
- Hvordan kan LLR gjøres bedre?

Faktaark om land-for-land-rapportering (2021)

Status for land-for-land-rapportering, publisert 2021.