Faktaark: Reelle rettighetshavere

2-siders faktaark om reelle rettighetshavere.

Les andre rapporter og faktaark fra Tax Justice Norge her.

Faktaarket ble oppdatert mars 2020.

2-siders faktaark som går gjennom disse spørsmålene:

- Hva er en reell rettighetshaver?

- Hvorfor er det viktig å vite hvem som er reell rettighetshaver?

- Hvordan finne reelle rettighetshavere for norske selskap?

- Hvordan kan det norske registeret for reelle rettighetshavere styrkes?


Faktaark om reelle rettighetshavere (2020)

Status på reelle rettighetshavere og nasjonal eierskapsregister i Norge, publisert 2020.