Faktaark: Dokumentlekkasjer

Tidslinje over alle dokumentlekkasjer om skatt og hemmelighold siden 2013

Les andre rapporter og faktaark fra Tax Justice Norge her.

De siste ti årene har det jevnlig kommet lekkasjer som har gitt innsyn i hvordan verdens rikeste og mektigste personer og selskaper har misbrukt skatteparadiser. Med hjelp fra profesjonelle rådgivere, advokater og banker har de skjult inntekter, formuer og lyssky avtaler fra skattemyndigheter og offentlighetens innsyn. Disse lekkasjene har vært startskudd for en rekke internasjonale prosesser med formål å stoppe hemmelighold og skattetriksing.

Faktaarket som følger gir en oversikt over alle dokumentlekkasjene de siste årene, hva de avslørte og hvem som avslørte dem. For hver lekkasje finner du nyttige ressurser – både våre egne og eksterne – for videre lesning. Faktaarket ble først publisert i april 2021, og har siden blitt oppdatert i oktober 2021 og november 2022, ettersom nye lekkasjer har kommet.