Financial Secrecy Index 2018: Norge dårligst i Norden

Sveits, USA og Caymanøyene bidrar mest til finansielt hemmelighold i verden viser internasjonal rangering. Av de nordiske landene kommer Norge dårligst ut.

Financial Secrecy Index 2018 (FSI) viser at verdens land fortsatt har en lang vei å gå for å sikre åpenhet i økonomi, finans og eierskapsforhold.

Finansielt hemmelighold øker økonomisk kriminalitet, hvitvasking, korrupsjon og skatteunndragelse. Etter finanskrisen i 2008 samlet verdens land seg for å stagge skattetriksingen fra enkeltpersoner og multinasjonale selskap. 10 år etter krisen er det forbedringer å spore. Aller viktigst er at mange land nå utveksler informasjon om bankkontoer automatisk. Likevel er finansielt hemmelighold fortsatt et enormt problem – noe avsløringene med Paradise Papers og Panama Papers har vist oss.

Her kan du se hvordan alle 112 land er rangert. https://www.financialsecrecyindex.com

Rangeringen toppes i 2018 av Sveits, verdens ledende tilbyder av bankhemmelighold, med USA på andreplass. Disse to landene er dermed de største bidragsyterne til finansielt hemmelighold i verden, og begge har aktivt motarbeidet internasjonale initiativ for mer åpenhet.

Trumps USA motarbeider åpenhet

USA har gradvis forverret sin score fra de to siste utgavene av indeksen: fra en 6. plass i 2013 og en 3. plass i 2015 til 2. plass i år. USA nekter å delta på internasjonale initiativer for å dele skatteinformasjon med andre land, og tillater at flere amerikanske delstater aggressivt markedsfører muligheten for anonymt eierskap av selskaper og truster. Dette, i kombinasjon med USAs enorme andel av eksport av finanstjenester, gjør at landet kommer så høyt opp på rangeringen.

USA er under Donald Trump i ferd med å bli det verste landet i verden når det gjelder å tilrettelegge for finansielt hemmelighold og skjule eierskap og formuer.

Norge gjør for lite

Norge havner Norge på en 45. plass, med Sverige og Danmark på henholdsvis 54. og 61. plass. Norge kommer altså dårligst ut blant alle de nordiske landene. Det gjorde vi også i 2015.

Sverige, Danmark, Finland og Island krever alle mer økonomisk åpenhet fra sine selskaper enn det Norge gjør. Norge henger blant annet etter i innføringen av land-for-land-rapportering – en rapporteringsstandard som skal gi åpenhet om hva selskaper og tjener og skatter i alle land.

Stortinget vedtok i 2015 å innføre et norsk offentlig eierskapsregister, for å sikre åpenhet rundt eiere i norske selskap. Men fortsatt er ikke et slikt register på plass. Hadde det vært det, ville Norge kommet betydelig bedre ut på rangeringen.

De siste årenes lekkasjer fra skatteparadis har vist oss hvor mye det haster å få åpenhet i denne skjulte verdenen. Det er uforståelig at Norge velger å ikke jobbe mer offensivt for åpenhet.

Her kan du utforske dataene i FSI 2018 (Saken fortsetter under.)

Her kan du undersøke dataene i FSIs visualiserte rangering i fullversjon: https://fsi.taxjustice.no/

Hva som skiller FSI fra andre skatteparadislister

Financial Secrecy Index er verdens mest omfattende måling av finansielt hemmelighold og omfatter 112 land. FSI er politisk nøytral og baserer seg på offentlige og uavhengig verifiserte data. Nivået av hemmelighold, og størrelsen på finanstjenestene, kombineres for å gi den endelige rangeringen.

Mangelen på objektive målekriterier har kjennetegnet alle tidligere forsøk på å lage lister over skatteparadis. Det siste eksempelet er EUs ferske «svarteliste» over skatteparadiser. EU fikk sterk kritikk for ikke å inkludere EUs egne medlemsland, på tross av at de er opplagte skatteparadis.

I tillegg besluttet EU den 15. januar å fjerne åtte land fra lista, inkludert Panama. Panama ble selve symbolet på et skatteparadis etter Panama Papers. FSI derimot, rangerer Panama som det 12. verste skatteparadiset i verden.

___

Ønsker du å bygge inn FSI visualiseringen på din nettside?
Bruk denne koden:

Full versjon:
<iframe src=" https://fsi.taxjustice.no/2018/ " width="100%" height="650" frameborder="0"></iframe>

Mindre, mobiltilpasset versjon:
<iframe src="https://fsi.taxjustice.no/2018/simple/ " width="100%" height="650" frameborder="0"></iframe>