Finland forplikter seg

Finland skal gå i front for å få en slutt på internasjonal skatteunndragelse. Det slår regjeringsprogrammet til den nye majoritetskoalisjonen fast.

Det står videre at Finland skal handle for å stenge skatteparadisene. Mer spesifikt skal Finland:

  • støtte bruken av land-for-land finansiell rapportering for multinasjonale selskaper
  • støtte økt bruk av automatisk informasjonsutveksling (samtidig som signering av bilaterale skatteavtaler med skatteparadis fortsetter)
  • utforske mulighetene til å erstatte OECD sin liste over skatteparadis med en ny liste med strengere krav
  • få fortgang i introduksjonen av en internasjonal skatt på finanstransaksjoner med så bredt geografisk omfang som mulig. Det bør satses på en global skatt, men skatten kan som et første steg også bli innført kun på EU-nivå.

Programmet ble lansert 17. februar 2011.

Kontakt Matti Ylönen i Helsinki, Nordic Tax Justice Network: matti.ylonen@iki.fi / +358 40 723 11 18