Firmahelikopter og skattetriks

Nye regler skal hindre juks ved privat bruk av selskapets eiendeler, men fortsatt finnes hull. Vi foreslår tettingsmasse i vårt høringsinnspill.

Vurdert å bruke firmahelikopteret i sommerferien? Da bør du opplyse skattemyndighetene, og betale skatt for bruken. Men dette kan snart bli historie. I Forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap foreslår nemlig Finansdepartementet å snu bevisbyrden. Eieren skattes av hele helikopterets verdi, hvis hen ikke beviser at den har vært brukt til inntektsgivende aktivitet for selskapet.

Dagens regler

Under skattereformen i 2006 ble det innført skatt på mottatt utbytte og gevinster fra aksjesalg. Nå ble det mindre igjen til å kjøpe både båter, helikoptre og hytter.

Men som alltid når det innføres nye skatteregler, skjøt også nå kreativiteten fart for å omgå dem. Privat konsum gjennom selskap økte betraktelig. Istedenfor å kjøpe båten personlig, valgte mange altså å la selskapet de eide kjøpe den.

Denne tendensen ble forsterket av en annen regel som kom samtidig som utbytteskatten, nemlig fritaksmetoden. Hvis selskapet ikke betaler utbyttet til eieren direkte, men heller til et annet selskap, typisk et såkalt holdingselskap, så er det skattefritt. Det har riktignok «alltid» vært slik at du må skatte av fordelen med å bruke selskapseiendeler privat, men det er vanskelig for skattemyndighetene å bevise slikt bruk. Skatteetaten økte kontrollene, men det var ikke nok til å bremse skattetriksingen.

Et godt forslag, men med flere hull

Nå foreslår Finansdepartementet å flytte bevisbyrden til de som eier minst 50 prosent av et selskap. Forslaget er godt begrunnet og vil sannsynligvis stoppe en stor andel skatteunndragelse, men det finnes fortsatt omgåelsesmuligheter. I vårt høringsinnspill foreslår vi følgende for å tette skattehullene:

  1. Utenlandske selskap må omfattes: Hvis eiendelene blir plassert i et utenlandsk selskap, og dette selskapet ikke er skattepliktig til Norge, så slipper man fortsatt skatt (uttaksskatt). Vi mener norske selskap må kunne skattlegges for formuesobjektene i de utenlandske selskapene de eier.
  2. Lavere eierskapsterskel: Reglene slår inn hvis noen eier minst 50 prosent av et selskap, eller hvis såkalte nærstående eier over 50 prosent til sammen. Det er likevel lett å dele opp eierskapet mellom noen få personer, som ikke er nærstående, og dermed omgå skattekravet. Terskelen bør senkes til 25 prosent eller lavere.
  3. Kunst bør omfattes: Departementet sier at alle formuesobjekter som er egnet til privat bruk bør omfattes av den nye særregelen, men unnlater likevel blant annet kunst. Det er veldokumentert at kunst blir mye brukt som rene spekulasjonsobjekter og for å skjule formuer.Foto: Pexels / Philip Kapadia

Høringsinnspill til forslag om til skattlegging av privat konsum i selskap - Tax Justice Norge