Fjern anonymiteten i forvalterkontoene

Det skjulte eierskapet i selskaper i Norge må bort

Den 14. mai 2014 besluttet Regjeringen i revidert nasjonalbudsjett å innføre et digitalt eierregister. Registeret skal gi innsyn i hvem som eier selskap, det skal være et digitalt, oppdatert og offentlig tilgjengelig.

Men det nye registeret har en stor svakhet: det gjelder bare informasjon om norske aksjeeiere, ikke utenlandske. Nordmenn som kjøper norske verdipapirer må registrere seg med fullt navn i Verdipapirsentralen (VPS). Utenlandske aksjeeiere kan derimot eie sine aksjer gjennom såkalte forvalterkontoer. 57 prosent av alle utenlandske aksjeposter var registrert gjennom slike forvalterkontoer, iiølge en offentlig utredning fra 2005. I takt med veksten i hemmeligholdsindustrien i verden, er det ikke grunn til å tro at andelen har sunket siden den gang.

En forvalter er typisk en bank eller et meglerhus. Finanstilsynet godkjenner hvem som kan opptre som forvalter. Over 30 av disse er banker i Luxembourg og Sveits, land kjent for sitt svært strenge bankhemmelighold. Den gang aksjehandelen skjedde med fysiske papirer var det praktisk med forvaltere som var fysisk nære Børsen og som kunne opptre på vegne av eierne. I dag foregår imidlertid all handel elektronisk.

Forvalterregistreringen gjør det mulig for norske aksjonærer å gjemme seg bak selskapsstrukturer i utlandet, og dermed handle anonymt på Oslo Børs. Personer som står bak organisert kriminalitet, skattesvindel eller økonomisk utroskap vil ofte forsøke å skjule sin tilknytning til forbrytelsen gjennom kompliserte konsernstrukturer, skatteparadisselskaper og stråmenn. Dette undergraver et rettferdig skattesystem, undergraver rettsstaten og skaper konkurransevridning i markedet. Arbeid for innsyn i egentlig eierskap (beneficial ownership) skjer både i internasjonale fora som EU og G20 og i enkeltland som Storbritannia og Danmark.

Nå må Norge også følge opp. Det skal ikke være mulig å skjule sitt eierskap. Fjern anonymiteten i forvalterkontoene - og få utenlandske eiere frem i lyset.

Les mer

Vår rapport Skjulte eiere - konsekvenser av skjult eierskap og hvordan Norge kan bidra til mer åpenhet (februar, 2014)

Av Sigrid K. Jacobsen, daglig leder

(Foto Oslo Børs: av Valugi - Eget verk. Lisensiert under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons)