FN ber Nederland ta skatteansvar

Skatteparadispolitikken er en fare for barns rettigheter

Dette er en oversatt og forkortet versjon av artikkelen Tax abuse has damaging impacts overseas av Luke Holland, først publisert av Tax Justice Network 23. februar 2022.

Arbeidet for åpenhet og ansvarliggjøring av mektige aktører er en lang og møysommelig prosess. I mange år har forkjempere for skatterettferdighet jobbet for en juridisk annerkjennelse av at skatteparadis svekker befolkningens levevilkår. Nå har det skjedd en viktig utvikling.

FN har sendt ut en påminnelse til verdens stater om deres ansvar for å ivareta barns rettigheter. Aggressiv skatteplanlegging og skjuling av eierskap undergraver offentlige tjenester. Dette hindrer barns tilgang til god helsehjelp, rent vann og utdanning. Derfor representerer en politikk som tilrettelegger for internasjonalt skattemissbruk en fare for barns rettigheter.

I Februar publiserte FNs komité for barns rettigheter en rapport om Nederland, hvor landet oppfordres til å: «...ivareta barns rettigheter i den statlige budsjetteringsprosessen. Det burde gjennomføres en uavhengig og åpen vurdering av landets skatte – og finanslovgivning for å sikre at det (...) ikke bidrar til skattemissbruk som går ut over barns rettigheter i andre land.

Skattemisbruk har ødeleggende konsekvenser i utlandet

Omfanget av globalt skattemissbruk er enormt. Nederland bidrar for eksempel til at 28 milliarder dollar blir unndratt årlig. Nederland er en av de fire landene i «unngåelsens akse», sammen med Luxembourg, Sveits og Storbritannia. Kollektivt er disse ansvarlige for over halvparten av verdens skatteunndragelse. I 2021 rapporterte Tax Justice Network (TJN) at OECD-land og er ansvarlig for 92 prosent av de 170 milliarder dollar verden årlig taper på skatteunndragelser til skatteparadis.

I rapporten Tax Justice & Human Rights: The 4 Rs and the realisation of right (2021), har vi analysert effekten av skatteunndragelse på menneskerettigheter. Vi brukte modeller utviklet av The Government Revenue and Development (GRADE)-prosjektet ved St Andrews University. Dataene viste at dersom den totale mengden tapte skatteinntekter i land med tilgjengelige data heller ble brukt på å styrke offentlige tjenester, kunne følgende antall mennesker få oppfylt grunnleggende menneskerettigheter:

  • 34 millioner mennesker kunne fått tilgang på bedre sanitærforhold
  • 17 millioner mennesker kunne fått tilgang på rent drikkevann
  • Spedbarn,- og mødredødelighet kunne blitt redusert med 600 000 barn og 73 000 mødre hvert tiår

Disse tallene viser at det er en sterk sammenheng mellom internasjonalt skattemissbruk og menneskerettighetsbrudd. FNs ansvarliggjøring av Nederland bygger på en anerkjennelse av nettopp dette.

I en verden der mange av de mektigste statene stritter mot å se på skattemissbruk som et menneskerettsspørsmål, gir FN juridiske mekanismer som gjør at stater kan holdes ansvarlige. Dette er nødvendig for å utvikle ansvarlig rettspraksis og skape oppmerksomhet rundt hvorfor progressive skatteregimer og finansiell åpenhet er nødvendig for å ivareta barns rettigheter.

Foto: Bilde tatt av Kristina Paukshtite fra Pexels