FN må ta over for OECD

Norske myndigheter bes støtte opprettelsen av FN-kommisjon for skatt.

50 utviklingsorganisasjoner, forskere og aktivister står bak et opprop som krever en egen FN-kommisjon for internasjonalt samarbeid på skattesaker. Målet er å styrke det internasjonale arbeidet for å beskytte fattige land mot selskaper og individer som utnytter svake skattesystemer for å ta store summer ut av disse landene.

Den norske regjeringen arbeider tett med OECD for å hindre kapitalflukt fra utviklingsland. Men Tax Justice Network uttaler i sin blogg at OECD ikke er egnet for å lede an i dette arbeidet, da OECD mangler legitimitet og mange av medlemslandene er skatteparadiser.

Les hele saken i Bistandsaktuelt publisert 1. juli 2011