Stortingsseminaret “Et mer ansvarlig eierskap”

TJN Norge viste i sitt foredrag under seminaret hvorfor land-for-land-rapportering også er viktig or investorer og styrer.

Last ned foredraget holdt av styreleder Tax Justice Network - Norge, Sigrid Klæboe Jacobsen, i feltet til høyre.

Utdrag fra foredraget:

"Land-for-land-rapportering (LLR) er sentralt for å gjøre det mulig for å utøve et ansvarlig statlig eierskap globalt og nasjonalt. I Eierskapsmeldingen er LLR nevnt i forbindelse med internasjonalt samfunnsansvar. Men LLR handler ikke bare om solidaritet med utviklingsland, det er også viktig for norsk økonomi. Åpenhet i regnskap er viktig for å ansvarliggjøre selskaper uansett hvor de opererer. Hovedinteressentene for en slik rapportering er myndigheter, offentligheten, og investorer og styrer."

Stortingsseminaret ble avholdt mandag 9. mai 2011 i forbindelse med Eierskapsmeldingen "Aktivt eierskap – norsk statlig eierskap i en global økonomi”.

Behovet for land-for-land-rapportering

Foredrag v/ styreleder Sigrid Klæboe Jacobsen i Tax Justice Network - Norge under Storingsseminar om Eierskapsmeldingen 9. mai 2011

Foto: Stortinget