Global skattekonvensjon må inn i ny regjeringsplattform

Organisasjoner krever at Norge må ta internasjonal lederrolle og overleverer opprop til den nye regjeringen

Hvert år forsvinner 600 milliarder dollar i ulovlig kapitalflukt. Det tilsvarer om lag tre hele statsbudsjett. Kapitalflukt bremser global utvikling og arbeidet med bærekraftsmålene, både i Norge og internasjonalt. Penger gjemt unna i skatteparadis kunne vært benyttet til finansiering av velferdsordninger til fellesskapet.

Alle land går glipp av store beløp, men utviklingsland med svake skatteadministrasjoner rammes hardest. Likevel foregår dagens internasjonale samtaler om kapitalflukt i hovedsak mellom de rike landene, gjennom OECD, EU, og G7-landenes lukkede møter.

En global skattekonvensjon i FN vil gjøre at alle land kan være med å legge premissene for, og utforme, rettferdige løsninger.

Norge er en forkjemper på skattefeltet som initiativtaker til FACTI-panelet og gjennom bistandsprogrammet "Skatt for utvikling". Norge har lang erfaring og kompetanse med inkluderende, multilaterale prosesser, og å bidra til utvikling av internasjonale konvensjoner, for eksempel på områder som klasevåpen.

Nå utfordrer et bredt utvalg norske organisasjoner den kommende regjerningen. Norge må ta en internasjonal lederrolle i opprettelsen av en global skattekonvensjon i FN, sier de. Ved en markering 22. september overleveres et opprop, blant annet signert av Tax Justice Network - Norge, til politikerne.