Globalt skattesnusk fraværende i valgkampen

Tre partier har ikke tiltak mot internasjonal skatteunndragelser og skatteparadis i sine partiprogram.

Hvert år forsvinner enorme verdier på grunn av den skjulte økonomien. - Det betyr at storsamfunnet hvert eneste år går glipp av store skatte- og avgiftsinntekter, og det blir blant annet krevende for seriøse virksomheter å konkurrere med de useriøse, sier Øivind Eriksen, leder i Skatterevisorenes Forening.

Avsløringer fra store selskaper som Google, Amazon og Starbucks viser at skatt i mindre og mindre grad legges igjen i de landene der verdiskapingen skjer. Utviklingsland er mest sårbare for denne skatteakrobatikken, men nå begynner også rike land å få øynene opp for milliardene de taper. -Det er skuffende at flere partier ikke har konkrete tiltak mot internasjonal skatteunndragelse og skatteparadiser i sine partiprogrammer: Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre, sier Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Network – Norge. Hun uttaler i Klassekampen at det er flaut at Høyre mottar penger fra en skatteflykning.

Tall

Økokrim mener skattekriminalitet fører til at 5% av BNP, eller 136 milliarder kroner, unndras beskatning i året. Et konservativt anslag er at vi mister 25% av dette, ca 35 milliarder kroner, i rene skatteinntekter. Økokrim rangerer skattekriminalitet som den kriminalitetsformen som utgjør den største risikoen for samfunnet og borgerne. Se Økokrims trusselvurdering for 2013-2014.

Verdensbanken tar utgangspunkt i den skjulte økonomien og anslår at hele 18,7% av BNP blir unndratt beskatning. Til sammenligning utgjør norges helseutgifter 9,4% av BNP.

Vi anbefaler følgende arrangementer under Arendalsuka:

Debatt: Best for Norge eller best for verden?
Fredag 9. august kl. 12:05-12:25
Hvilke partier har den beste utviklingspolitikken – Kirkens Nødhjelp triller terningkast på partiprogrammene. Les dere evualering av blant annet skatteunndragelser i deres nye rapport.

Unio-debatten
Mandag 12. august kl. 11:30-13:00
Alle partiene lover bedre politi, bedre utdanning, bedre forskning og et bedre helsevesen. Kvaliteten skal heves, velferdstilbudet skal sikres, men HVORDAN skal det gjøres? SV, Høyre, Ap og FrP braker sammen og blir loset av NRK-veteran Geir Helljesen

Her er programmet for Arendalsuka