Hvordan kan vi sammen styrke arbeidet med åpenhetstiltak?

Åpent innspillsmøte om åpenhet.no. Utsatt. Ny dato kommer!

torsdag 9. februar 2023, kl. 10:00
Hausmanns gate 19 (Forum for Utvikling og Miljø sine lokaler)
Åpenhet.no

Plattformen Åpenhet.no vokser – og i begynnelsen av 2023 lanseres et nytt åpenhetstiltak: Åpenhet i leverandørkjeder. Tax Justice Norge har vært initiativtaker til plattformen, og er ansvarlig for nettsiden.

Samtidig som plattformen vokser ser vi behov for å gjøre endringer og forbedringer på nettsiden. Vi ønsker å få innspill fra alle med interesse for plattformen på hvordan den kan forbedres. Samtidig vil vi bruke anledningen til å få oppdateringer på hvert av tiltakene på plattformen: Hvor står de i dag? Og hva skal til for gjennomslag og at tiltak fungerer i praksis?

Vi ønsker også å benytte møtet til å tenke høyt sammen rundt hvordan åpenhet.no kan styrke ulike aktørers åpenhetsarbeid, og få opp nye ideer og muligheter.


Tid: Møte er utsatt. Ny dato kommer.
Sted: Hausmanns gate 19 (Forum for Utvikling og Miljø sine lokaler)
- Møterommet "Verdensrommet"

Påmelding: send e-post til peter@taxjustice.no

Program:

10:00 - 10:10 Velkommen v/ Peter Ringstad. Introduksjonsrunde

10:10 - 10:20 Innledning om utfordringer med åpenhet og informasjonstilgang, ved Tron Strand, leder av Pressens Offentlighetsutvalg,

10:20 - 10:30 Innledning om åpenhetsloven og leverandørkjeder, ved Carin Leffler (FIVH)

10:30 - 10:40 Innledning om åpenhet i statsgjeld, ved Thea Sofie Rusten (SLUG)

10:40 - 10:50 Innledning om åpenhet i selskap / land-for-land-rapportering ved Jonas Veland (TJN)
10:50 - 11:00 Innledning om åpenhet i politikk / lobbyregister (TBC)
11:00 - 11:10 Innledning om åpenhet i eierskap ved Sindre Granly Meldalen (Norsk Presseforbund) og Peter Ringstad (TJN)

11:10 - 12:00. Diskusjon - veien videre for felles åpenhetsarbeid og Åpenhet.no