Hydros skattelettelser i Brasil hindrer bærekraftig utvikling

Hydro har forhandlet frem enorme skattelettelser i Brasil samtidig som de mener at de bidrar til bærekraftig utvikling lokalt, skriver Gustavo Parra de Andrade i dette gjesteinnlegget.

Hydro er stolt av sin historie i hjemlandet Norge, hvor selskapet har bidratt tungt med skatt til oppbygning av velferd. I Brasil har selskapet derimot nytt godt av enorme skattelettelser i årevis. Selskapets hovedsatsing på lokal, bærekraftig utvikling i landet har et budsjett som utgjør en brøkdel av disse skattelettelsene. Denne finansielle dobbeltmoralen er en mindre kjent side av selskapets virksomhet i Brasil. Det står heller ikke i stil med selskapets eget syn på seg selv, som et forbilde innen bransjen på samfunnsansvar og bærekraft.

Hydro har fått en god del oppmerksomhet i forbindelse med utslippsepisoden ved anlegget til datterselskapet Alunorte i Barcarena. Hendelsen fant sted i delstaten Para i Brasil, februar 2018. I etterkant har Hydro inngått en avtale, som ikke er rettslig bindende (Terms of Adjustment of Conduct), med påtalemyndighetene i Brasil om en rekke sosiale og tekniske tiltak. Hydro har i tillegg lansert Sustainable Barcarena-initiativet, som ifølge selskapet skal bidra til bærekraftig utvikling i nærområdet. Budsjettet til Sustainable Barcarena skal bidra med 250 millioner kroner over en periode på ti år. Til sammenligning viser selskapets land-for-land rapportering at underliggende driftsresultat før skatt (EBIT) innen forretningsområdet bauksitt og alumina, som stort sett tilsvarer produksjonsleddene i delstat Para, i «katastrofeåret» 2018 utgjorde ca. 2,3 milliarder kroner (1). Selskapets hovedsatsing på lokal bærekraftig utvikling har med andre ord et budsjett på ca. 1% av fortjenesten. Dette i et svært dårlig år for selskapet, finansielt sett.

Det som ikke kommer frem i land-for-land rapporteringen, er at selskapet i mange år har nytt godt av skattelettelser for sin virksomhet i delstaten Para i Brasil. I 2015 jobbet selskapet aktivt for å sikre seg den mest omfattende skattelettelser og subsidier. Dette «rammeverket» som selskapet omtaler det som, resulterte blant annet i at Hydro fikk 15-års fritak fra ICMS, som er Brasils svar på MVA, og et 50% prisavslag på strøm for sitt strømkrevende aluminiumraffineri i Barcarena. 

I tillegg til lettelser på ICMS og rabatt på strøm, profitterer Hydro fra minst 75% lettelser i selskapsskatt. De enorme skattelettelser på selskapsskatt går utover midlene tilgjengelig for delstaten Para, og i kommunene hvor Hydro har virksomhet. Dette på tross av at selskapsskatt betales inn til føderale myndigheter. Grunnen er at skattepengene hentes inn på føderalt nivå, men distribueres videre til delstater og kommuner. Den brasilianske statsrevisjonen anslår at delstater og kommuner mister 0,58 brasiliansk Real for hver Real i lettelse i føderal selskapsskatt gitt på føderalt nivå.

Barcarena er en av de minst utviklede kommunene i Brasil der ca. halvparten av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Dette på tross av at kommunen er en industrikommune med blant annet verdens største aluminiumsraffineri, eid av Hydro. Delstaten Para er en av de fattigste delstatene i Brasil, til tross for at de er rike på naturressurser og at verdens største bauksittgruve, også eid av Hydro, befinner seg her.

Den brasilianske foreningen for skatteinspektører anslår at skattelettelser har gitt Hydro besparelser på ca. 18 milliarder kroner over en periode på 15 år (2). Skattebetalinger fra datterselskapene i Para utgjorde ca.3 milliarder kroner i 2018.Størrelsen årlige besparelser tilsvarer med andre ord omtrent 40% av totale skattebetalinger fra anleggene i Para i fjor.

Hydros hovedsatsing på lokal bærekraftig utvikling har et budsjett som er en brøkdel av det selskapet får i skattelettelser av Brasil. Disse skattepengene kunne vært brukt til helse, utdanning, infrastruktur og miljøvern.

Et selskap som Hydro burde være bevisst på betydningen av skatt for bærekraftig utvikling. En seriøs innsats for bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet de operer i bør stå i forhold til den økonomiske fortjenesten som selskapet har der. Er det ikke på tide at Hydro tar dette på alvor? Sustainable Barcarena og eventuelle andre bærekraftstiltak bør enten finansieres med en fast prosentsats av omsetningen eller så bør selskapet si fra seg skattelettelsene og subsidiene de mottar fra staten.


(1)Hydros aluminaraffineri i Barcarena ble i mars 2018 pålagt å kjøre med halv kapasitet av miljømyndigheter. Selskapet fikk tillatelse til å gjenoppta full drift i mai 2019. Hydro anslår at underliggende driftsresultat (EBIT) ble påvirket negativt med rundt 2,4 milliarder kroner i 2018. EBIT i 2017 var på 3,7 milliarder kroner.

(2)Samme anslag på besparelser på 7,5 milliarder brasilianske reais, eller ca. 18,7 milliarder kroner, er blitt brukt i forbindelse med en parlamentariske granskingskommisjon i delstat Para som tok for seg utslippsepisoden fra 2018. Hydro ble tvunget av brasilianske påtalemyndigheter å stille 150 millioner brasilianske reais, ca. 375 millioner kroner, som garanti for implementering av en rekke sosiale tiltak og teknisk oppgradering av anlegget i Barcarena, Para. Summen tilsvarer 5% av anslått verdi av skattelettelser og subsidier i perioden 2015-2030 minus beløpet som Hydro allerede hadde øremerket til oppgradering av anlegget i Barcarena.

Dette er et gjesteinnlegg. Meningene i gjesteinnlegene er forfatternes egne og representerer ikke nødvendigvis Tax Justice Network - Norge sitt syn.