Ikke en troverdig leder for åpenhetsarbeidet i Oljefondet.

Nicolai Tangens ansettelsesavtale er klar. Her er Tax Justice Network - Norges reaksjoner.

Tax Justice Network - Norges reaksjoner på ansettelsesavtalen mellom Nicolai Tangen og Norges Bank (sitater fra Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder)

- Norges Bank flytter etiske grenser for å gi rom for Nicolai Tangen, når de godtar en løsning der han beholder store eierandeler AKO Capital. Andre standarder for å motvirke interessekonflikt var åpenbart gjeldende for tidligere oljefondssjef Yngve Slyngstad, som solgte seg helt ut av utenlandsinvesteringer.

- Det er merkelig at han setter sin troverdighet som oljefondssjef på spill for å beholde eierandeler og kontroll i AKO Capital når Tangen under pressekonferansen opplyser om at han ikke tenker seg tilbake til AKO Capital.

- Det er sjokkerende om det viser seg at Skatteetaten har gjort unntak i regelverket for å tilpasse seg behovene til Nicolai Tangen. Skatteetaten har i en bindende forhåndsuttalelse frasagt seg skatterett på utbytte fra Tangens eierandeler i AKO Capital.

- Måten Tangen omtalte bruk av skatteparadis gjør at vi ikke har tillit til at han på en troverdig måte kan lede Oljefondets arbeid med finansiell åpenhet og ansvarlig skattepraksis.

- Bank klarte ikke å gi tydelig svar på om sentral dokumentasjon, blant annet stiftelsesdokumentet for Jersey-trusten, er fremlagt. Dette er alvorlig. Representantskapet har bedt Norges Bank fremskaffe full dokumentasjon.

- Norges Bank er tydelig på at eventuelle videre merknader fra Representantskapet ikke kommer til å påvirke ansettelsesforholdet. Dermed har Norges Bank tilsidesatt det som er deres tilsynsorgan, til et rådgivende organ uten reell makt.

- Trust-avtalen på Jersey bør offentliggjøres. Hele ansettelsesavtalen betinges av at trusten på Jersey oppløses. Vanligvis er dette utenfor myndigheten til den som har opprettet trusten (Tangen), dersom man har oppnådd gunstige skattebetingelser av trusten (såkalt irrevocable trust). Dersom Tangen har myndighet til å oppløse trusten, tyder det på at han hatt kontroll over denne hele tiden (såkalt revocable trust). Dette kan potensielt utløse skatteplikt til Storbritannia. Tangens tidligere utallelser om trustet tyder på at han ikke har kontroll over trusten. Dersom Tangen ikke har makt til å oppløse trusten, er det nå opp til fovalteren (trustee) til å oppløse den etter eget forgodtbefinnende, noe ansattelsesavtalen mellom Tangen og Norges Bank er helt avhengig av at gjøres.

- Tangen-saken har belyst behovet for profesjonelle miljøer som setter et kritisk søkelys på Oljefondets virksomhet for å sikre en god og opplyst om våre fremtidige generasjoners formue. Dette forutsetter støtte til kritisk forskning, til økonomisk journalistikk og til kritisk sivilsamfunn. Dette arbeidet bør styrkes i tiden fremover, i takt med at Oljefondets betydning for Norge vokser.


Kontakt for pressehenvendelser:

Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder.
sigrid@taxjustice.no
46861189

Ingrid Hjertaker, politisk rådgiver.
ingrid@taxjustice.no
90791710