Ikke la Asker bli skatteparadis

Regjeringen må høre på ekspertutvalg og stanse kappløpet mot bunnen

Dette innlegget sto på trykk i Klassekampen 9. april 2024. Se også Jonas' innlegg i Budstikka 10. april.

Mandag 8. april kunne Klassekampen fortelle at Asker kommune vurderer å kutte den kommunale delen av formuesskatten. Asker er dermed den siste i rekken av kommuner som vurderer slike kutt, etter at Bø i Vesterålen startet ballet i 2020. Blant kommuner som enten har kuttet, eller meldt interesse for kutt i kjølvannet av Bøs vedtak, er Bodø, Sande, Strand, Tvedestrand og Hvaler.

At stadig flere kommuner ønsker å kutte formuesskatten har to nært sammenhengende konsekvenser:

Den første, umiddelbare konsekvensen er intuitiv: Kommunene hvor de rike flytter fra, vil miste skatteinntekter. Kommuner som ikke ønsker at formuende skal flytte ut, vil derfor vurdere å senke egen formuesskatt for at de skal bli.

Dermed er det duket for skattekonkurranse, hvor kommuner konkurrerer om å tiltrekke seg formuende personer ved å friste med lavere skatt enn andre kommuner.

Den mindre åpenbare, men desto viktigere konsekvensen av skattekutt, ble påpekt av ekspertutvalget bak utredningen Inntektssystemet for kommunene:

Hvis flere og flere kommuner senker skattene sine, vil de totale skattene som går til Kommune-Norge falle, og dette taper de fattigste kommunene mest på.

Dette er fordi norske kommuner fordeler en rekke inntekter mellom seg, i Robin Hoods ånd: Inntektsutjevningen er en pott som de rikeste kommunene betaler til, og de fattigste mottar fra. I 2019 var det 349 kommuner som mottok en andel av inntektene til rike kommuner som Asker. Dette er for å sikre at selv de fattigste kommunene kan tilby grunnleggende kommunale tjenester.

Askers eventuelle skattekutt betyr mindre i denne potten, altså mindre inntekter for svært mange kommuner som trenger pengene sårt. For å kompensere må disse kommunene enten øke skattetrykket for egne innbyggere, eller kutte i offentlige tilbud. Alternativt må staten inn og finansiere en større del av Kommune-Norge.

Askers skattekutt er med andre ord ikke kun Asker-politikk, men noe som påvirker store deler av Kommune-Norge negativt.

For snart to år siden anbefalte derfor ekspertutvalget bak utredningen Inntektssystemet for kommunene å frata kommuner muligheten til å redusere egen formuesskattesats. Dette er årsaken. Det er på høy tid at regjeringen følger opp og stopper det kommunale kappløpet mot bunnen.

Foto: Rigmor Aasrud, parlamentarisk leder i Ap, sammen med Lene Conradi, ordfører i Asker (H). Wikimedia Commons.