Ingen grunn til å la kommuner stjele hverandres skatteinntekter

Innlegg om Bø og lokale skatteparadiser i Dagsavisen 9. desember

Innlegget ble publisert første gang i papirutgaven av Dagsavisen 09. desember 2020.

Ingen grunn til å la kommuner stjele hverandres skatteinntekter

Staten må hindre aggressiv skattekonkurranse i kommune-Norge

Bø kommune i Vesterålen har senket formueskatten for å tiltrekke seg rike personer fra andre kommuner. Flere har allerede meldt flytting, som skilegenden Bjørn Dæhlie. I flere andre kommuner, som Hvaler, Strand og Tvedestrand, har politikere varslet at de ønsker å følge etter.

Det er lett å føle sympati med fraflyttingskommunen Bø. Men det er ikke en sympatisk strategi de har valgt. Ved å senke formueskatten ønsker de å kapre andre kommuners skattegrunnlag. For hver 500 kroner i formue som Bø tiltrekker seg, tjener de en krone i formueskatt. Men for hver krone de tjener, går 3,50 kroner i skatteinntekter tapt et annet sted. Dersom Bø lykkes, utarmes andre kommuners inntektsgrunnlag.

Beslutninger bør tas så nært som mulig de som berøres, uten at dette skaper for store kollektive samhandlingsproblemer. For eksempel bør kommuner kunne håndtere avfall på en måte tilpasset lokale forhold og utfordringer, men ikke dersom de dumper avfallet over grensa til nabokommunen. Like uakseptabelt er det hvis det nå brer om seg en strategi blant norske kommuner som baserer seg på å stjele andre kommuners inntektsgrunnlag.

Det som skjer i norske kommuner nå, minner om skatteparadisenes fremvekst i verden. De har vært vanskelig å stoppe fordi de er suverene stater – det finnes ikke noe overnasjonalt organ som kan overstyre deres aggressive skattekonkurranse. For norske kommuner er det annerledes. Man flytter stadig ansvar og beslutningsmyndighet mellom statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå i Norge.

Når kommuner fjerner eller drastisk reduserer formueskatten med hensikten å stjele skatteinntekter fra andre kommuner, så er dette et misbruk av myndigheten de er tildelt. Vi kan ikke akseptere at andre kommuner blir skadelidende av noen kommuners egoistiske strategi, selv om dette er gjort med gode intensjoner om å hindre fraflytting. Den eneste logiske konklusjonen er at beslutningsmyndigheten om nivået på formuesskatt må flyttes opp på nasjonalt nivå.

Av
Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder
Peter Ringstad, rådgiver
Tax Justice Network – Norge.

Bilde: Kristoffer Lislegaard/Tax Justice Network - Norge