Kan en skattekonvensjon i FN bidra til å bekjempe global ulikhet?

TJN, NUPI og CMI (TaxCapDev) inviterer til panelsamtale hos NUPI

onsdag 29. mai 2024, kl. 08:30
NUPI, C.J. Hambros plass 2D, 0164 OSLO
TaxCapDev-samarbeidet

Vi ser nærmere på hvordan Norges engasjement i det internasjonale arbeidet mot skatteunndragelse og ulovlig kapitalflukt ser ut i dag, og hvordan arbeidet bør fortsette videre.

REGISTRER DEG HER!

En rapport fra FNs generalsekretær i 2023 påpeker at det globale skattesystemet vi har i dag ikke er tilstrekkelig utformet for å bekjempe ulikhet. Dette gjenspeiles både internt i land og på tvers av landegrensene.

Rapporten pekte spesielt på en mangelfull inkludering av utviklingsland i dagens globale skattesystem. I lys av dette ble det i slutten av 2023 vedtatt en resolusjon i FN om å starte en dialog om et nytt rammeverk for skattesamarbeid der alle land kan delta. Forhandlingene begynner i 2024, med mål om å etablere en rammekonvensjon om internasjonalt skattesamarbeid. Dette kan markere starten på en ny æra med omfattende reformer rettet mot økonomisk ulikhet.

Med dette som bakgrunn inviterer TaxCapDev og NUPI til en panelsamtale den 29. mai, hvor skatteforskere, LO, Tax Justice Norge og Norges spesialrepresentant for internasjonale skattespørsmål vil samles for å diskutere fremtiden for internasjonalt skattesamarbeid og hvilken rolle Norge kan spille.

Under samtalen vil panellistene utforske hvordan en slik rammekonvensjon kan skape effektive tiltak mot ulikhet. Norge spiller en viktig rolle i disse globale forhandlingene og har gjennom Hurdalsplattformen forpliktet seg til å ha en ledende rolle i det internasjonale arbeidet mot skatteunndragelse og ulovlig kapitalflukt. Panelet vil derfor diskutere hvordan Norges engasjement i dag ser ut og hvordan man kan og bør fortsette sitt arbeid.

Arrangementet holdes på NUPI fra 08.30 til 10.00.

Arrangementet på NUPIs sider