Kapitalfluktkonferansen 2012

Tax Justice Network - Norge og Skatterevisorenes Forening arrangerer konferanse 15.-16. november på Høgskolen i Oslo og Akershus.
KAPITALFLUKTKONFERANSEN 2012
– Skjulte pengestrømmer, skatteparadis og korrupsjon
Torsdag 15. november: kl. 8:30-16:30 (åpen for alle)
Fredag 16. november kl. 10-12 (for studenter)
Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46, inngang hovedresepsjonen

Påmelding: påmeldingen er stengt
Reisestipend: Studenter utenfor Oslo kan søke om reisestipend på 1.500,-. Send kort søknad til info@taxjustice.no.
Konferansen er gratis.

Alle innledere
Dr. Prosper Ngowi (Universitetet i Mzumbe, Tanzania), Wanda M. Montero (Skattedirektoratet, Dominikanske republikk), Dr. Attiya Waris (Universitetet i Nairobi, Kenya),
Professor emeritus Sol Picciotto (Lancaster University, England), Martin Hearson (tdl. Action Aid, England), Statssekretær Roger Schjerva (Finansdepartementet),
Statssekretær Arvinn Gadgil (Utenriksdepartementet), Stortingsrepresentant Hans Olav Syversen (Kristelig folkeparti), Stortingsrepresentant Michael Tetzschner (Høyre),
Styreleder Sigrid Klæboe Jacobsen (Tax Justice Network – Norge), Professor Ulf Stridbeck (Universitetet i Oslo), Dr. Odd-Helge Fjeldstad (Christian Michelsens Institutt),
Kristine Sævold (Christian Michelsens Institutt), Advokat Inger A. E. Coll (leder Norsk Øko-Forum), Morten Torkildsen (Revisjonsselskapet BDO AS),
Leif Drillestad (PwC) , Fanny Voldnes (Fagforbundet), Ingrid Aas Borge (Changemaker), Monica Sivertsen (Skatt Øst)
Om konferansen
Ulovlig kapitalflukt gir mindre inntekter til både fattige og rike land. Ti ganger mer forsvinner ut fra utviklingsland enn det som blir gitt i bistand. Ulovlig kapitalflukt over landegrenser er penger fra korrupsjon, kriminalitet og utbytte av lovlig virksomhet som ikke oppgis til beskatning. Pengestrømmene er ofte skjult i skatteparadis. Skatteunndragelse og hemmelighold hindrer rettferdig konkurranse, øker risiko på investeringer og undergraver ansattes rettigheter. Innsyn i skatteparadis og i selskapers transaksjoner er sentralt, men manglende regelverk og juridiske gråsoner gjør arbeidet for åpenhet vanskelig. Hvordan kan Norge bidra til mer åpenhet?
Påmelding: påmeldingen er stengt.
Arrangeres av Tax Justice Network – Norge og Skatterevisorenes Forening, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. Konferansen er støttet av Norad og Kirkens Nødhjelp.

Program

Konferansens program kan lastes ned her