KFUK-KFUM Global blir medlemmer av TJN Norge

Organisasjonen er del av en bevegelse på 30.000 medlemmer og lanserer kampanje for økonomisk rettferdighet.

KFUK-KFUM Global vedtok 18. juni en ny fireårsstrategi som blant annet sier at "KFUK-KFUM Global mener at alle mennesker har rett til et liv uten fattigdom og at fattigdommen kan avskaffes gjennom strukturelle politiske endringer".

- Vi ønsker å være tilknyttet Tax Justice Network fordi økonomisk rettferdighet er et nytt sentralt tema for oss, sier utenlandssjef Fredrik Glad-Gjernes.

Organisasjonen skal engasjere ungdom i kampen mot strukturelle årsaker til fattigdom og økonomisk urettferdighet fra lokalt til globalt nivå, der skatt er et av de sentrale områdene. Den 29. juni lanserte de kampanjen "Stop poverty" som blant annet retter seg mot å stoppe internasjonale selskapers skatteundragelser. Les mer om kampanjen her.

KFUK-KFUM Global er KFUK-KFUM bevegelsen i Norge sin bistands- og solidaritetsorganisasjon. Eierorganisasjonene har om lag 30 000 medlemmer til sammen, de fleste barn, ungdom og unge voksne. Internasjonalt er organisasjonen tilknyttet YMCA og YWCA nettverkene og jobber med ulike nasjonale YMCA og YWCA nettverk i sør. Sentralt i arbeidet står utveksling, nord-sør informasjon, advocacy og bistandssamarbeid med sine YMCA og YWCA partnere.

(Oppdatert 30. juni 2011)