Konferanse: Etiske trusselbilder

Høgskolen i Bergen arrangerer fagkonferanse om etikk og samfunnsansvar 20-21. mai i Bergen
Kompliserte selskapsstrukturer, bruk av skatteparadis og andre kreative krumspring øker i stort tempo. Skattefeltet er bare ett eksempel på et område der lovverket alltid vil henge etter. Vi er derfor glade for å kunne bidra til å gi dagens studenter øvelse i etiske veivalg før de begynner sin arbeidskarriere i det private og offentlige.
En viktig konferanse er nå på trappene: "Etiske trusselbilder og profesjonell respons" den 20-21. mai, som arrangeres av Høgskolen i Bergen og Sjøkrigsskolen i samarbeid med Profesjonsetisk Nettverk.
Her kan du høre Alexander Cappelen snakke om motivasjon for moralske handlinger (NHH), Hilde Inger Kinserdal om Enron-skandalen og tillitskrisen i regnskapsprofesjonen (HiB) og Hans Petter Graver tar for seg etikk i Oljefondet, for bare å nevne noen eksempler.
Påmelding og program her
Tax Justice Network - Norge har et samarbeid med Høgskolen i Bergen der vi avholder gjesteforelesninger for blant annet ingeniør- og økonomistudenter, sist under Etikkdagene i april. Den etiske ildsjelen Tom Skauge er forsker og underviser i teknologiledelse og samfunnsansvar ved HiB, og er med i Profesjonsetisk nettverk.
Av Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder TJN Norge