Kronikk: Kredittversting må utestenges

Etikkrådet har aldri anbefalt uttrekk av selskap på bakgrunn av uetisk skatteadferd. Credit Suisse er stedet å begynne, skriver vi i dagens DN.

Denne kronikken stod på trykk i papirutgaven av Dagens Næringsliv 11.07.2016, og på DN.no samme dag.
Tax Justice Network - Norges brev til Etikkrådet kan lastes ned i boksen til høyre.


Kredittversting må utestenges

Etikkrådet har aldri anbefalt uttrekk av selskap på bakgrunn av uetisk skatteadferd. Credit Suisse er stedet å begynne.

Hvor uetisk må et selskap være når det kommer til å medvirke til skatteunndragelse og bruke skatteparadis, for å bli utelukket fra det norske Oljefondet? Dette ønsker vi i Tax Justice Network–Norge å få svar på. Derfor sendte vi før helgen et brev til Etikkrådet der vi ber om at de vurderer å utelukke «skatteetikk-verstingen» Credit Suisse fra fondet.

For oss som følger problemstillinger knyttet til internasjonal skatteunndragelse og skatteparadis tett, var det ingen overraskelse at Credit Suisse var blant de mest involverte bankene da Panama Papers traff avisforsidene, og at det viste seg at de hadde fått opprettet nesten tusen skallselskaper av Mossack Fonseca på vegne av sine kunder.

Credit Suisse hadde allerede før dette etterforskninger, bøter og erstatningskrav rettet mot seg for sin involvering og tilrettelegging for skatteunndragelser. Banken har blant annet beviselig hjulpet amerikanere med skatteunndragelser i flere tiår og satt opp anonyme truster og skallselskaper i skatteparadis for at de skal kunne unngå beskatning. Banken erkjente seg i 2014 skyldig i disse forholdene og aksepterte en bot på 2,5 milliarder dollar til amerikanske myndigheter. Med dette ble Credit Suisse den første banken som innrømmet skyld i en straffesak i USA på over ti år.

Credit Suisse har siden 2014 vært under etterforskning i flere EU-land for medvirkning til skatteunndragelser, hvitvasking og skjuling av midler for såkalte politisk eksponerte personer. I Italia har Credit Suisse i 2016 vært under etterforskning for å hjelpe rike klienter overføre så mye som 14 milliarder euro i verdier til skatteparadis. De gjentatte skandalene har blant annet ført til at pensjonsfondet «Employees Retirement System of Texas» i USA har trukket seg ut fra banken.

Også på andre områder enn skatt har Credit Suisse hatt en vane for å operere på, og iblant over kanten av lovens grenser. Banken vil i 2016 kunne bli ilagt en bot på to milliarder dollar av amerikanske myndigheter for sin involvering i å selge såkalte «subprime» investeringsprodukter til kunder i forkant av finanskrisen. De var også involvert i den mye omtalte manipulasjonen av «Libor-renten», og er i juli 2016 ventet å inngå et forlik med sveitsiske finansmyndigheter etter fire års etterforskning i Sveits. Lignende etterforskninger har pågått verden over, og banker har allerede blitt tvunget til å betale over ni milliarder dollar i bøter for manipulasjon av indeksrenter.

De gjentatte forseelsene og tilfellene av uetisk oppførsel tegner etter vår mening et bilde av en sterk ukultur i Credit Suisse. Vi mener det sannsynliggjør at dette er en praksis som det er stor risiko for at vil opprettholdes eller gjentas i fremtiden. Dette mener vi kvalifiserer for anbefalelse av utelukkelse basert på Etikkrådets kriterier. Vi mener at Credit Suisse nå har nådd et punkt hvor de har etablert seg som et «verstingselskap» på skatteetikk, og at det dermed er etisk uholdbart at Oljefondet fortsetter sitt eierskap i banken.

Til tross for dette, har banken styrket sin posisjon som en favoritt hos det norske Oljefondet. Fondet har sjelden mer enn to prosent av eierskapet i selskaper, men har de senere årene kjøpt seg opp til å eie hele 4,94 prosent av Credit Suisse i 2015. Av de over 8000 selskapene i fondets portefølje, var det i 2014 bare 45 selskaper hvor fondet hadde mer enn fem prosent eierskap, ifølge Finansavisen. Fondet har med andre ord aktivt valgt seg ut og satset på et selskap som utmerker seg med dårlig skatteetikk.

Etikkrådet har aldri tidligere anbefalt uttrekk av selskap på bakgrunn av uetisk skatteadferd. Dette til tross for at det er innenfor Etikkrådets mandat å anbefale utelukkelse basert på uetisk skatteadferd. I en artikkel fra 15. august 2014 uttalte Etikkrådets daværende leder Ola Mestad at skatteunndragelse falt under paragraf tre. Kriterier for adferdsbasert observasjon og utelukkelse av selskaper, punkt f «andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer», og dermed kunne være tilstrekkelig begrunnelse for anbefaling om utelukkelse fra fondet fra Etikkrådet.

Stortinget har i behandlingen av «Oljefondsmeldingen» etterspurt en sterkere bevissthet på skatte-etikk, og presiserte at uetisk adferd knyttet til skatt kan føre til uttrekk av enkeltselskaper basert på råd fra Etikkrådet. Dersom dette skal ha noen reell betydning, må saker faktisk reelt vurderes av Etikkrådet. Og Credit Suisse er etter vår mening stedet å begynne.

Daglig leder Sigrid Klæboe Jacobsen og politisk rådgiver Peter Henriksen Ringstad, Tax Justice Network–Norge

Credit Suisse

Brev fra Tax Justice Network Norge til Etikkrådet