Land-for-land fosser frem i EU

Flere land varsler innføring av land-for-land samtidig som det forhandles om et felles regelverk på EU-nivå.
Prosessen i EU går fremover og EU-kommisjonens høring på land-for-land er nå avsluttet. 66,31 prosent av svarene støtter at EU skal gå foran og innføre offentlige land-for-land-rapporter for alle bransjer.
Det kan også nevnes at enkelte (10 prosent) sier seg uenige i setningen: "Enterprises should structure their investments based on real economic reasons, not just to avoid taxes". Behovet for mer åpenhet er åpenbart fremdeles til stede.
Et stort antall sivilsamfunnsorganisasjoner i EU samlet seg om et brev som tar til orde for at EU innfører et felles regelverk. Transparency International Norge og Tax Justice Network - Norge støtter initiativet, og har uttrykt dette i et brev til finansministeren, næringsministeren, kommunalministeren og statsråden for EØS-saker og forholdet til EU.
Land-for-land brer ellers om seg også i de enkelte EU-land: Danmark har nå lagt rapporteringsstandarden ut på høring og også fra Irland kommer det sterke indikasjoner på at innføring er i emning.
Erfaringer fra Finland viser viktigheten av å innføre en standard måte å rapportere på: Finland har i ett år krevd at selskaper der staten har mer enn 50% eierskap skal rapportere land-for-land. Finnwatch konkluderer imidlertid med at kvaliteten på de 35 rapportene er nedslående. Dette kan forklares med at regjeringen har tillatt at selskapene selv kan finne ut hvordan de ønsker å rapportere, i tillegg til at veiledningene gir uklare føringer. Mye av den samme "fleksibiliteten" er gitt også i det norske land-for-land.
Norge bør nå la seg inspirere til å utvide land-for-land-rapportering til alle bransjer og innføre et spesifikt format for alle bransjer.
Les mer
Av Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder
Foto: Andrew Parnell under CCA 2.0 Generic license