Corporate Tax Haven Index 2021

Viser at rike OECD-land har skylden for strukturene som muliggjør skattetap fra selskaper.

Les andre rapporter og faktaark fra Tax Justice Norge her.

Corporate Tax Haven Index (CTHI), som offentliggjøres i dag, er verdens mest omfattende uavhengige rangering av hvilke land som tilrettelegger for skatteomgåelse fra selskaper.

Indeksen finner du her.

Selskapers skatteomgåelse (både lovlig og ulovlig) koster skattemyndigheter verden over $245 milliarder i tapte skatteinntekter årlig[2].

Økonomisk ulikhet er en enorm trussel mot limet i samfunnet. Når rike selskaper kan unnslippe å bidra til fellesskapets fellesutgifter, skades tilliten, og ulikhet øker - sier daglig leder i TJNN Sigrid Klæboe Jacobsen.

Rangeringen toppes av tre skatteparadiser i Karibien – De Britiske Jomfruøyene, Caymanøyene og Bermuda, som alle tre er britiske oversjøiske territorier. På de tre neste plassene kommer de europeiske skatteparadisene Nederland, Sveits og Luxembourg.

Nederland og Luxembourg er blant landene hvor mest direkteinvesteringer i Norge kommer fra[1], og disse er også blant landene som topper indeksen. Dette viser at Norge har høy risiko for skattetap fra selskaper - fortsetter Jacobsen.

I kjølvannet av presidentskiftet i USA, har amerikanske myndigheter signalisert en vilje til å sette seg ved forhandlingsbordet i OECD igjen – og en global minimumsskatt for selskaper er nå sannsynlig før sommeren[3].

Corporate Tax Haven Index viser hvilke land som har mest å tape på en sterk avtale i OECD.
Indeksen plasserer 68 prosent av risikoen for globale skatteomgåelser enten direkte hos OECD-land (39%) eller hos jurisdiksjoner som er formelt underlagt OECD-land (29%), som britiske oversjøiske territorier.

Dette viser med all tydelighet at det er rike OECD-land som har skylden for de skadelige strukturene som muliggjør skattetap fra selskaper - avslutter Jacobsen.[1] https://www.ssb.no/statbank/table/11326/tableViewSorted/

[2] Rapporten State of Tax Justice 2020

[3] https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report/scholz-says-u-s-drops-demand-that-digital-tax-must-be-optional