Løsning på den unevnelige skatteomgåelsen

Sigrid Klæboe Jacobsen svarer Jonas Gahr Støre

Denne replikken ble først publisert i Dagens Næringsliv torsdag 23. juni.

Forskeren Thomas Piketty oppfordrer i Dagens Næringsliv 17. juni Jonas Gahr Støre om å gjeninnføre arveavgiften for å redusere økonomisk ulikhet. Jonas Gahr Støre avviser dette med begrunnelsen: “…de med de store formuene finner unevnelig mange måter å komme rundt den på, blant annet fra stor aktivitet fra kreative advokater.” Dette er selvsagt helt riktig, men argumentet kan brukes mot enhver innføring av nye skatteregler, eller å ha skattesystem overhodet. De kan jo bare unngås. Heller enn å lene seg på en slik mistrøstighet, oppfordrer vi Støre til å gjøre noe med mulighetene til å bruke advokater og andre skatterådgivere til å omgå skatt. Det regjeringsoppnevnte Skatterådgiverutvalget la frem forslag til rapporteringsplikt for skatterådgivere i 2019, men dette er ikke fulgt opp. Den sterke taushetsplikten for skatteadvokater må også begrenses.

Foto: Norsk olje og gass via Wikimedia Commons