Nå blir det global skattekonvensjon

Historisk resolusjon i FN

Et historisk FN-vedtak baner vei for en internasjonal skatterevolusjon. Et resolusjonsforslag som vil kunne gjøre FN til den ledende internasjonale beslutningsarenaen for skattespørsmål ble vedtatt i FN onsdag 23. november. Forslaget kom fra Gruppen av afrikanske land og ble godkjent ved konsensus i FNs Generalforsamling. Norge var et av få rike land som ga sin tydelige støtte til FN-resolusjonen. Resolusjonen markerer startskuddet på en prosess som skal lede fram til en skattekonvensjon og et mellomstatlig skatteorgan under FN.

Selv om dette er et svært viktig første skritt, vil det være flere hindre på veien. Nå vil det bli mellomstatlige forhandlinger, og disse vil være avgjørende for å sette kursen for en ny æra innen internasjonal skatt. Tax Justice Norge vil påpeke viktigheten av at Norge nå fortsetter arbeidet med å støtte en ambisiøs agenda under FN for et et mer rettferdig og bedre mellomstatlig samarbeid på skattespørsmål.

Tax Justice Norge, og flere av våre norske medlems- og samarbeidsorganisasjoner har i en årrekke støttet arbeidet med å etablere en global skattekonvensjons i FN. TJN har dekket dette arbeidet i serie av nettsidesaker.

Her er noen av reaksjonene på FN-vedtaket fra globalt sivilsamfunn:

- Tax Justice Network: UN adopts historic decision to take on new tax leadership
- Global Alliance for Tax Justice: Governments Approve Proposal for International Tax Cooperation at United Nations
- African Tax Administrators Forum: ATAF statement on the success of the Africa Group resolution for the creation of a United Nations Convention on International Tax Cooperation

Her er noe av den internasjonale mediedekningen av FN-vedtaket:

- International Consortium of Investigative Journalists: African nations win UN tussle over paving the way for global tax reforms
- African Business: Tax justice at last? Africa takes historic fight to the UN
- The Guardian: UN agrees global tax rules resolution giving developing nations greater say

Foto: Skatteaktivister fra Tax Justice Norge møtte Global Tax Body-maskoten til Eurodad, i Brussel tidligere i år.