Næringskomiteen ønsker land-for-land i Norge

Vil at regjeringen prioriterer arbeidet med å vurdere innføring av rapporteringsstandarden i Norge.

Næringslivsmeldinga "Aktivt eierskap– norsk statlig eierskap i en global økonomi" gjentar det regjeringen allerede har sagt: at vi må vente og se hva EU sier i forbindelse med ny rapporteringsstandard. Næringskomiteen på Stortinget ønsker imidlertid at Norge er mer offensiv og sier i sin innstilling: "Komiteen ser positivt på at regjeringen har hatt en offensiv rolle i dette arbeidet og legger til grunn at den offensive rollen videreføres ved at regjeringen prioriterer arbeidet med å vurdere innføring av LLR i Norge."

Komiteen understreker spesielt den positive betydning land for land-rapportering vil ha for åpenhet om finansielle strømmer, og i arbeidet mot korrupsjon, kriminalitet og skattesvindel.

Næringslivsmeldinga ble vedtatt 1. april 2011 og finnes her.
Innstillinga fra næringskomiteen av 31. mai 2011 finnes her.