Nobelnominasjon til gravejournalister og skatteparadisaktivister

Global Alliance for Tax Justice og det internasjonale journalistnettverket ICIJ er sammen nominert til Nobels fredspris

Dette er en enorm anerkjennelse av konsekvensene skjulte pengestrømmer for krig, konflikt og sosial urettferdighet verden over. I hjertet av dette ligger skatteparadisene, som har gjort det mulig for eliter, diktatorer, krigsherrer og mafia å skjule sine spor, øke sin rikdom og konsolidere sin makt.

Nominasjonen anerkjenner at journalister har klart det politikere ikke har evnet: å blottstille det som foregår i skatteparadisene. Avsløringene har gjort det mulig for globale skatterettferdsbevegelser å få gjennomslag for flere av sine krav om åpenhet og mer rettferdig skattelegging. Arbeidet for å stenge de skitne pengestrømmene er et bidrag til fred, stabilitet og demokrati.

Kampen er så vidt i gang. Selv om skatteparadisene har hatt svak nedgang de siste ti årene, har nye skatteparadis tatt over der andre har mistet sin status.

Vi håper denne nominasjonen kan bidra til å kaste lys på en sak som har milliarder av ansiktsløse ofre. For det er helt vanlige folk som må betale prisen for finansielt hemmelighold, korrupsjon og skattetriksing.

Tax Justice Network – Norge er en del av Global Alliance for Tax Justice, gjennom vårt regionale nettverk Tax Justice Europe. Sigrid Klæboe Jacobsen, Daglig leder i TJN-Norge, var styremedlem i GATJ fra 2016-2017.

Les mer om nominasjonen i Aftenposten, Global Alliance for Tax Justice, og hos ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists)

Bilde: Brage.aronsen, tillatelse under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International