Rapport: Nordisk skattebistand

Om de nordiske landenes innsats for å øke skatteinntekter i utviklingsland, og hvordan arbeidet kan styrkes.

Skatteinntekter i lavinntektsland utgjør bare 13 prosent av GDP i gjennomsnitt, mens den i OECD-land utgjør 34 prosent. Utviklingseffektene av å øke skatteinngangen kan være enorme. Nordiske bistandspenger brukes derfor blant annet på å hjelpe utviklingslandene i sitt arbeid på å forbedre skatteinnkrevingen.

Norge, Sverige, Finland og Danmark har gjennom det internasjonale Addis Tax Initiative-samarbeidet lovet å fordoble slik skattebistand fra 2015 til 2020. Med rapporten «Nordic countries’ support for tax & development” forsøker vi å måle om de nordiske landene lever opp til sine forpliktelser.

Rapporten tar også opp dilemmaer og veivalg innenfor skattebistanden. Spiller det for eksempel noen rolle om skattebistanden gis direkte til enkeltland, eller via store organisasjoner som Verdensbanken? Overlapper de nordiske landenes innsats, og bør det være mer samarbeid? Skal fokuset for skattebistand være å øke inntekter, ikke på å minske ulikhet?

Vi håper rapporten kan bidra til en debatt om de nordiske landenes rolle som skattebistandsgivere. Last ned rapporten under.

Rapporten «Nordic countries’ support for tax & development” er bestilt at en koalisjon av nordiske bistands- og sivilsamfunnsorganisasjoner som en del av prosjektet «Nordic cooperation on tax justice». Samarbeidsorganisasjonene er Kirkens Nødhjelp, svenske Diakonia, Mellemfolkeligt samvirke/ActionAid i Danmark, Tax Justice Network – Norge og finske Fingo.

Nordic countries' support for tax and development (2019)