NRK: Kritisk kontrollnivå i Skatteetaten

– Dette rokker ved skattemoralen, tilliten til offentlige institusjoner og til demokratiet, sier daglig leder Andreas Fjeldskår

Tirsdag 5. juni avslørte NRK at kontrollnivået i Skattetaten har falt til kritisk lave nivåer.

Interne dokumenter i Skatteetaten skisserer et kontrollregime som i stor grad har blitt nedprioritert til fordel for veiledning og dulting. Tall i dokumentene, som ikke er offentlig tilgjengelige, viser at antall kontroller har sunket fra rundt 15 000 i 2021 til rundt 6 300 i 2023.

Tax Justice Norge har tidligere kritisert Skatteetaten for å flytte kapasitet fra kontroll over til veiledning. Denne forklaringen går igjen også i NRKs avsløring. Utfallet er å finne i etatens egne interne undersøkelse: Kontrollnivået er “for lavt, på enkelte områder kritisk lavt”.

Ingen kontroll, ingen straff

Videre peker NRK på at etatens bruk av tilleggsskatt ved feil i skattemeldingen også har sunket. Det betyr at selv dersom skatteunndragelse oppdages gjennom kontroll, er det likevel ikke garantert at det får konsekvenser. Ifølge en intern rapport i Skatteetaten kan skattepliktige “dermed oppfatte det slik at de står overfor et kontrollregime med straffrihet.”

Andreas Fjeldskår, daglig leder i Tax Justice Norge uttaler seg om saken i NRK 7. juni:

– Det kan skape en oppfatning om at det lønner seg å unndra skatt. Dette rokker ved skattemoralen i Norge og til syvende og sist ved tilliten til offentlige institusjoner og demokratiet.

Veiledning eller kontroll?

Avsløringene kan også sees i sammenheng med Riksrevisjonens vurdering av Skatteetatens kontroll av utenlandsformuer fra 2023. Rapporten viser til en lignende nedskalering i antall kontroller, kombinert med mangelfull bruk av informasjon om norske skattepliktiges verdier i utlandet. Samlet vurderte Riksrevisjonen Skatteetatens innsats som kritikkverdig.

Også på dette feltet har kontroll blitt nedprioritert til fordel for dulting og veiledning. Dette er til tross for kunnskap om at slike virkemidler har lite effekt på skattepliktige som ikke ønsker å betale skatt.

Avslutningsvis sier Fjeldskår:

– Det er et stort behov for mer kapasitet, kompetanse og ikke minst riktig fokus.

– Det er imidlertid svært viktig at kontrollene ikke vannes ut for å få tallet opp. Flere kontroller er bra, men kvaliteten på kontrollene er vel så viktig, sier Fjeldskår.

Les hele NRK-avsløringen her, og reaksjonssaken her.