NTL Skatt og DFØ er nytt medlem

Vi ønsker NTL Skatt og DFØ hjertelig velkommen som medlem i Tax Justice Norge!

NTL Skatt og DFØ er i dag den største fagforeningen med medlemmer på alle nivåer i hele Skatteetaten og i Direktoratet for økonomistyring (DFØ). NTL Skatt og DFØ ble stiftet 22.mars 2000 som en sammenslutning av fire fagforeninger i Skatteetaten, og er tilsluttet Norsk Tjenestemannslag (NTL), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Nordisk Skatteorganisasjon (NSO).

Tax Justice Norge teller nå 23 medlemsorganisasjoner, og sammen jobber vi for et demokratisk og åpent skattesystem gjennom offentlig debatt, opplysningsarbeid, politikkutvikling og forskning, nasjonalt og internasjonalt.

Vil din organisasjon bli medlem? Se kriterier for medlemskap og oversikt over alle medlemmer.

Foto: NTL Skatt og DFØ