Ny kunnskap på skatt

«Forskningsnytt» viser hvordan Skatteetaten og forskere produserer ny kunnskap gjennom et unikt samarbeid.

Skatteetaten har siden 2012 hatt et samarbeid med NHH om å bidra med data til forskere. Ny viktig kunnskap har allerede fremkommet som et resultat av dette, blant annet avsløringen om IKEAs bruk av interngjeld for å flytte skatt. Joel Slemrod, professor ved University of Michigan, har uttalt at oppsvinget i internasjonal skatteforskning de siste ti årene i stor grad er blitt drevet av det skandinaviske forskningsmiljøet gjennom tilgang til datasett fra skattemyndighetene.

I «Forskningsnytt» kan du lese mer om IKEA, og andre pågående skatteforskningsprosjekter i inn og utland. Skatteetaten og NHH gir stipender på 10.000 til masterstudenter. Flere masteroppgavene er nå i ferd med å skrives. Vi lister like godt opp alle disse under, da det gir et inntrykk av spennet av forskningen, og hva vi kan glede oss til i tiden fremover.

Vi anbefaler alle med interesse for skatt å lese «Forskningsnytt». Dette er kun den andre gangen Skatteetaten utgir denne publikasjonen, siste gang var for to år siden. Vi håper den vil komme jevnt og trutt i fremtiden.

AKTUELLE MASTEROPPGAVER

Gjeldsskifting i flernasjonale selskaper
Håkon Frede Foss skal undersøke kapitalstruktur og kapitalkostnader i flernasjonale selskaper i Norge. Han skal sammenligne nasjonale og flernasjonale selskaper, og se på hvordan kapitalstruktur og rentekostnader påvirkes av skattedifferansen mellom Norge og det landet selskapet betaler eventuelle interne rentekostnader til. Frede Foss ønsker også å drøfte ulike politiske virkemidler som kan redusere statens provenytap ved gjeldsskifting.

Profittskifting og profitabilitet
Joachim Borge Solberg og Thomas K. Sæbøe vil sammenligne profitabilitet mellom norske og multinasjonale selskaper. De vil oppdatere forskningen til Julia Tropina Bakke (stipendiat ved NHH, nå ansatt i Skattedirektoratet) med nyere data fra 2006 til 2012. Borge Solberg og Sæbøe er spesielt interessert i hvordan fallende skatterater internasjonalt påvirker insentivene til profittskifting ut av Norge.

Pikkety, formueskatt og norsk ulikhet
Jørn Hatlo-Johansen og Lars Bredesen tar utgangspunkt i Thomas Pikettys allerede klassiske Capital in the 21-first Century. De vil knytte sin analyse opp mot debatten om formuesskatt og norsk ulikhet.

Når private equity fond velger bort skatteparadiser
Victoria Mother og Karina Lange analyserer skatteplanlegging og bruk av skatteparadiser i private equity fond. Målet er å kartlegge bruken av skatteparadiser i private equity bransjen. Forfatterne undersøker det svenske PE-fondet EQTs avgjørelse om å trappe ned på investeringer fra såkalte skatteparadiser og hvordan dette påvirker fondets av kastning etter skatt. Er det EQT eller investorene som bærer byrden av økte skattekostnader? Mother og Lange er allerede i dialog med Skatteetaten om norsk praksis på området.

Skatt og immaterielle eiendeler
Margrethe Mykland og Katarina Swendgaard analyserer vellykkede bergenske teknologiselskaper, med særlig fokus på bedriftene Vizrt, StormGeo og ItsLearning. Med utgangspunkt i skattereglene for immaterielle eiendeler vil Mykland og Swendgaard fokusere på internprising og tynn kapitalisering ved bruk av intern gjeld.

Følger Norfund eget mandat?
Martin Berg-Johnsen og Ole Christian D. Steinert spør om statseide Norfund følger retningslinjene som er beskrevet i deres eget mandat. De bruker caset Norfund som utgangspunkt for å drøfte sammenhengen mellom finansielt hemmelighold, skatteparadis og utviklingsland.

Statkraft og effekten av nye rentebegrensingsregler
Thomas Hanssen og Tommy Haltbrekken spør hvilke muligheter norske multinasjonale selskaper har for å drive aktiv skatteplanlegging. De bruker Statkraft som case, og vil undersøke om det statseide selskapets bruk av sin internbank i Belgia er skattemotivert. Caset er valgt med tanke på de politiske konsekvensene det vil ha dersom forfatterne kan dokumentere skatteplanlegging.

Les mer

Hvordan får du data til forskning på skatt? (Skatteetatens innovasjonsblogg 5. januar 2015)

Forskningsnytt utgave 2 (desember 2014)

Kontaktinfo for studenter som ønsker veiledning

Forskningskoordinator Audun Solli kan kontaktes for spørsmål om tilgang til data og stipendordninger: forskning(at)skatteetaten.no

Tax Justice Network – Norge bistår også med veiledning, og har veiledet flere av oppgavene som nevnes i «Forskningsnytt». Ta kontakt på info(at)taxjustice.no.