Ny rapport om land-for-land

I "Country-by-country Reporting – Accounting for globalisation locally" finner du det du trenger å vite om verdens mest omtalte regnskapsstandard, som nå vurderes innført for multinasjonale selskaper i Norge og EU.
Rapporten gir en oversikt over alle elementene som land-for-land-rapportering inneholder, begrunnelsen for hvert av disse og vanlige motargumenter. Den påpeker hvem som vil ha størst nytte av standarden: sivilsamfunnet, skattemyndigheter og investorer. Og generelt alle som ønsker å vite hvor og hvordan selskaper opererer i hvert enkelt land.
Et eget kapittel er viet utfordringene i utvinningsindustrien, og hvordan land-for-land komplementær til åpenhetsinitiativet EITI (Extractive Industries Transparency Initiative). En lignende standard til land-for-land er vedtatt i USA, og vurderes nå innført i EU. Denne går under navnet Dodd-Franck, og omtales også i rapporten.
Finansminister Sigbjørn Johnsen vurderer i skrivende stund å innføre tilsvarende regler som EU, men har uttalt at det kan være aktuelt å gå lengre, og inkludere elementer fra land-for-land.
Rapporten fra mai 2012 er skrevet av Richard Murphy, revisor og forfatter av den aller første versjonen av land-for-land-rapportering i 2002. Murphy er medgrunnlegger av det internasjonale Tax Justice Network stiftet i 2003.
Rapporten anbefales til alle som ønsker en dypdykk i denne heteste poteten i regnskapsverdenen.
Rapporten Country-by-country Reporting – Accounting for globalisation locally finner du her.