Rapport: Direkte og indirekte eierskap

Oppslagsverk for identifikasjon av reelle rettighetshavere. Passer for alle som vil forstå mer av komplekse eierkjeder.

Direkte og indirekte eierskap - et oppslagsverk for identifikasjon av reelle rettighetshavere er nå ute i endelig versjon. Den ble lansert hos Deloitte 31. oktober 2018.

Oppslagsverket ble prelansert i en foreløpig versjon under NØF-konferansen i mai 2018. Versjonen som nå lanseres er altså endelig versjon som blant annet er oppdatert i tråd med den nye Hvitvaskingsloven som trådte i kraft i oktober 2018.

Rapporten er et resultat av et treårig samarbeid mellom mellom Tax Justice Network - Norge, Finans Norge, Norsk Øko-forum og Revisorforeningen.

Rapporten er skrevet av Ragnhild Georgsen, og er utgitt med støtte fra Finansmarkedsfondet. BDO Norge, Deloitte og Fana Sparebank har vært viktige støttespillere.

Last ned rapporten som pdf under.

Rapport Direkte og indirekte eierskap

Et oppslagsverk for identifikasjon av reelle rettighetshavere