Ny rapport: hvordan tapte skatteinntekter bidrar til matmangel i utviklingsland

Christian Aid lanserer en rapport som viser hvordan matmangel i utviklingsland har forbindelse med problemer som skatteunndragelse og tapte skatteinntekter.

I rapporten "Hungry for Justice", viser Christian Aid hvordan matmangel er sammenknyttet med problemer som global oppvarming og klimaendringer, væpnede konflikter og handelsstrukturer. Her gjennomgåes også på en grundig måte hvordan tapte skatteinntekter kan bidra til matmangel. I rapporten er problemet veldig godt illustrert gjennom et eksempel fra internasjonal bananhandel. I produksjons- og salgslandet er profitten marginal, mens de største utgiftene går til de delene av selskapet som er registrert i skatteparadiser som Irland, Bermuda, Jersey, Isle of Man, Luxembourg og Cayman Islands. Denne formen for feilprising av interhandel i store selskaper er vanlig for å unngå skatt. På denne måten går utviklingsland, som ofte er produsentland for råvarer eller matvarer som bananer, glipp av store skatteinntekter.

Rapporten kan lastes ned her:

http://www.christianaid.org.uk/images/hungry-for-justice.pdf


Peter Ringstad, koordinator, Tax Justice Network Norge