Rapport: Panama Papers and the looting of Africa

Utviklingsland rammes hardest av den ulovlige kapitalflukten. Rapporten viser konsekvensene fra et afrikansk perspektiv.

I dag lanserer Redd Barna, Kirkens Nødhjelp og Tax Justice Norge rapporten "Panama Papers and the looting of Africa". Rapporten er skrevet av Alvin Mosioma, leder av Tax Justice Network Africa

Rapport: hver dag tappes afrikanske land for beløp tilsvarende 14.000 helsearbeidere i et år (Aftenposten)

PanamaPapers-avsløringene våren 2016 gav oss et sjeldent innblikk i hvordan enorme verdier gjemmes gjennom komplekse selskapsstrukturer i skatteparadis. Skjulte penger gjør det vanskelig for skattemyndigheter å skattlegge selskaper og privatpersoner riktig. Dette har konsekvenser for alle land, men det er utviklingslandene som rammes hardest. Likevel er det konsekvensene for rike lands tapte skatteinngang som til nå har hatt hovedfokuset i den offentlige debatten.

Med denne rapporten ønsker vi å balansere dette misforholdet, og bidra til å vise konsekvensene av ulovlig kapitalflukt fra et afrikansk perspektiv. Rapportforfatteren gir oss et viktig innblikk i de utviklingsutfordringene kontinentet står ovenfor, og hvor viktig det er for landene å mobilisere egne inntekter for å få til en bærekraftig utvikling. Rapporten gir oss flere eksempler på betydningen av PanamaPapers for flere afrikanske land. Blant annet er kreative selskapsstrukturer og tilslørte eierforhold i multinasjonale selskaper som utvinner olje og diamanter blitt avslørt.

Håper Panama får det til å tippe over (Intervju med rapportforfatteren i Vårt Land)

Derfor haster det med å få på plass løsninger som gir nødvendig åpenhet til å begrense ulovlig kapitalflukt. PanamaPapers viser behovet for handling. Vi forventer at regjeringen nå tar større og raskere skritt for å bekjempe ulovlig kapitalflukt og skattesnusk.

Vi ber om at Norge:

  • Umiddelbart krever åpenhet om selskapers skatt, og får på plass åpne registre over selskapers egentlige eiere. Skattesnusk og hemmelighold kjenner ingen grenser. Dette kan kun bekjempes med en tilsvarende grenseløs åpenhet. Bare åpne løsninger vil gjøre det mulig for Afrikas innbyggere å følge pengestrømmer.
  • Kjemper for et langt sterkere FN på skatteområdet. De rike landene bestemmer skattereglene gjennom OECD, hvor afrikanske land ikke er representert. Hvis utviklingsland ikke har en stemme i forhandlingene, vil deres interesser heller ikke ivaretas og kampen mot kapitalflukt vil svikte verdens fattige.
  • Sikrer at Oljefondet gir klare forventninger om skatteetisk adferd og trekker seg ut av selskap som grovt bryter disse. Oljefondet investerer i dag i skatteverstinger og har aldri trukket seg ut av skattekriminelle selskaper. Oljefondet, som er verdens største offentlige pengebinge, mangler egne retningslinjer og regler for skatteetikk.
  • Trapper opp, og ikke ned, programmet «Skatt for utvikling» og styrke Norads kapasitet på området. Velfungerende nasjonale skattesystem er en viktig forutsetning for at land skal kunne kreve inn rettferdige skatter og finansiere egen utvikling. Norge bør derfor øke sitt skattetekniske samarbeid med utviklingsland.

Redd Barna
Kirkens Nødhjelp
Tax Justice Norge

Last ned rapporten her