Ny rapport: State of Tax Justice 2020

Skattemyndigheter verden over taper $427 milliarder hvert år i skattemisbruk, viser rapport basert på nye tall fra OECD.

Fredag 20. November ble rapporten The State of Tax Justice 2020 lansert. Rapporten viser alvorlige konsekvenser av selskapers og privatpersoners skattemisbruk, og konsekvensene av disse skattetapene blir spesielt alvorlige i lys av Covid-19-pandemien. De tapte skatteinntektene fra internasjonal skatteunndragelse kunne finansiert lønningene til 34 millioner sykepleiere.

Lenke til rapporten: https://taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2020/

Rapporten viser at

  • Skattemyndigheter globalt går hvert år glipp av $427 milliarder på grunn selskapers skattemisbruk og privatpersoner skatteunndragelse.
  • Fattige land rammes hardest av skattemisbruket. Rike land taper i gjennomsnitt beløp som tilsvarer 8 prosent av sine helsebudsjett. Tilsvarende tall for alle utviklingsland er 52 prosent. For Norges partnerland for bistand er tallet 50 prosent (se tabell under).
  • De globale skattetapene utgjør årslønnen til 34 millioner sykepleiere. Én sykepleierårslønn «forsvinner» til skatteparadis hvert sekund.
  • Landene på EUs svarteliste over skatteparadiser er bare ansvarlige for 2 prosent av de globale skattetapene, mens EU-landene selv er ansvarlige for 36 prosent.
  • Samlet er rike land ansvarlig for 98% av skattetapene. De fem landene som påfører andre land størst skattetap er: Caymanøyene 16,5%, Storbritannia 10 %, Nederland 8.5 %, Luxembourg 6.5 % og USA 5.53 %

Reaksjoner på rapporten, fra daglig leder i Tax Justice Network – Norge, Sigrid Klæboe Jacobsen:

  • Rapporten viser at EUs forsøk på å stanse skatteparadisene gjennom å opprette svartelister langt på vei må kalles en fiasko. Svartelistingen fremstår mer som et forsøk på å utpeke syndebukker utenfor EUs grenser.
  • OECD har feilet i arbeidet med å finne skatteløsninger til multinasjonale selskap. Det haster enda mer å få inn skatt nå som mange tech-selskap oppnår unormalt høye overskudd under pandemien, samtidig som vanlige folk, bedrifter og myndigheter sliter.
  • Rapporten viser at Covid 19-pandemien har satt utviklingslandene i en særlig kritisk situasjon. Norges arbeid med å bistå utviklingsland i å styrke egne skattesystemer må trappes opp, og Norge må være spydspissen i et bredere nordisk samarbeid med samme formål.
  • De globale utfordringene kan kun få en langsiktig løsning gjennom å kraftig styrke FNs skattearbeid, der utviklingsland kan delta i utviklingen av skatteløsningene som nå trengs.

Tabell fra rapporten som viser skattetap for norske partnerland i bistand.

Country

Total annual tax loss

Annual tax loss due to corporate tax abuse

Annual tax loss due to offshore tax evasion

Total tax loss as percent of public health expenditure

Total tax loss in number of nurses’ annual salaries

Colombia

$11,774,915,838

$11,639,160,039

$135,755,798

71.79%

2,465,001 nurses

Ethiopia

$379,569,403

$362,658,520

$16,910,883

56.42%

436,648 nurses

Ghana

$157,890,653

$85,031,057

$72,859,596

15.72%

54,591 nurses

Indonesia

$4,864,783,876

$4,785,952,836

$78,831,039

42.92%

1,098,974 nurses

Malawi

$56,666,998

$51,252,255

$5,414,743

36.31%

67,298 nurses

Mosambik

$477,698,230

$452,639,265

$25,058,966

222.69%

464,523 nurses

Myanmar

$3,951,997

$2,852,481

$1,099,516

0.83%

3,057 nurses

Nepal

$9,259,715

N/A

$9,259,715

3.48%

4,529 nurses

Tanzania

$299,485,211

$279,081,381

$20,403,830

40.76%

135,577 nurses

Uganda

$115,358,153

$96,594,157

$18,763,996

31.43%

83,658 nurses

Total

$18 139 580 074,00

$17 755 221 991,00

$384 358 082,00

52,16%

4,813,856 nurses


Om rapporten:

The State of Tax Justice 2020 er den første utgivelsen som baserer seg på tall fra OECDs land-for-land-rapporter for selskaper. For privatpersoner benytter studien seg av metodikk utviklet blant annet ved det norske Skatteforsk-senteret på NMBU. Rapporten er utgitt av Tax Justice Network, Global Alliance for Tax Justice og Public Services International - en global fagforeningssammenslutning.