Selskaper: Store svakheter i nytt klageorgan

Klageorganet "Kontaktpunktet" er opprettet for å sikre at selskaper ikke bryter med de nye retningslinjene fra OECD, men systemet har flere svakheter.

De nye retningslinjene fra OECD og klageorganet "Kontaktpunktet" ble lansert under et frokostseminar 15. juni 2011. Retningslinjene har anbefalinger om hvordan bedrifter skal følge opp blant annet menneskerettigheter, arbeidsforhold, korrupsjon, skatt og miljø. Elin Enge, daglig leder i Forum, ønsket Kontaktpunktet velkommen i sin innledning, men med forbehold:

-Vi har sett få resultater i form av innrømmelser fra selskaper og varige endringer. Organet har heller ingen sanksjonsmuligheter. Retningslinjene er ikke bindende, og inneholder ikke land-for-land-rapportering. Det er positivt at det nå er større åpenhet, og det kan føre til en økt villighet til å benytte det. Men det må gjøres enklere for de skadelidende parter å føre en sak. I tillegg må retningslinjene suppleres, og det må sikres erstatning for ofrene.

I panelet satt leder i LO Roar Flåthen, Adm.dir i NHO John G. Bernander, Statssekretær i UD Erik Lahnstein, og professor Hans Petter Graver fra Universitetet i Oslo.

Det ble tilløp til temperatur under den etterfølgende spørsmålsrunden. Forum påpekte at den viktigste parten ikke var representert, nemlig ofrene for selskapers overtredelser i utviklingsland. Bernander svarte ikke direkte på spørsmålet, men Flåthen kommenterte at historien har vist at selskaper med stor økonomisk makt har begått store overgrep.

Tax Justice Network - Norge ønsket å vite hvordan NHO kunne bidra til at selskaper engasjerer seg for innføring av land-for-land-rapportering, nå som kravet begynner å få stor politisk tilslutning. Bernander støttet åpenhet generelt, men påpekte at det var viktig at slike krav må baseres på frivillighet for selskapene.

Attac ønsket å vite hvordan NHO kunne utfordre noen av regimene selskapene oprerer gjennom, nemlig skatteparadisene. Bernander mente "oversjøiske kapitalsenter" er et riktigere begrep, og at disse er en svært viktig forutsetninger for internasjonal samhandling. For eksempel var dette viktig for Telenor når de etablerte seg sammen med et russisk selskap. Han henviste til at mange av de oversjøiske kapitalsentrene er underlagt respektert engelsk lovgivning. Han regnet med at selskaper oppgav skattbar inntekt fra skatteparadis med glede.

Arrangementet var et samarbeid mellom NHO, UD og LO.

Se også dekning av saken fra
Forum: "Et skritt i riktig retning"
NHO: "Vis raushet og bidra til læring!"
Kontaktpunktet: "Bedrifter må håndtere menneskerettighetsbrudd"

Se bilder og noen videoklipp fra seminaret her.