Nye styremedlemmer i Tax Justice Network - Norge

Advokat Helge Aarseth, Irene Dotterud-Flaa fra Redd Barna og Trond Finstad fra Fagforbundet ble valgt på årsmøtet.

På Tax Justice Network - Norges årsmøte den 13. mai 2020 ble tre nye styremedlemmer valgt inn. Her kan du lese mer om dem!

Helge Aarseth (bilde til venstre) er advokat/partner i Larhammer Aarseth Advokatfirma AS. Helge var leder for Hovedstyret i Advokatforeningen i 2000-2004, satt i Skatteunndragelsesutvalget i 2009, vært leder for Oljeskattenemnda og vært medlem av Klagenemnda for Petroleumsbeskatning. Han har vært styreleder for Helse Nordmøre og Romsdal/Sparebanken Møre og er styremedlem i Havila Shipping ASA. Helge bistod Økokrim under TransOcean-saken, omtalt som den største skatteunndragelsessaken i norgeshistorien. Han er bosatt i Molde.

Irene Dotterud-Flaa (midten) har siden 2012 vært utviklingspolitisk seniorrådgiver i Redd Barna, og fra høsten 2019 seniorrådgiver for utviklingsfinansiering. Dette arbeidet fokuserer på nasjonal ressursmobilisering, ulovlig kapitalflukt, gjeld, privat sektor (både knyttet til næringslivets samfunnsansvar og privat sektors rolle i utviklingspolitikken/bistanden), og etiske investeringer. Fra 2012 og fram til målene ble vedtatt jobbet Irene aktivt både nasjonalt og internasjonalt med forhandlingene om nye bærekraftsmål. I perioden 2014-2015 ledet hun det internasjonale Redd Barnas påvirkningsarbeid inn mot Finansiering for Utvikling-avtalen. Hun leder nå det internasjonale Redd Barnas arbeidsgruppe på rettferdig finansiering. Irene sitter i Regjeringens Samstemthetsforum, som en av to representanter for Forum for Utvikling og Miljø.

Trond Finstad er medlem av arbeidsutvalget (den daglige politiske ledelsen) i Fagforbundet, og har ansvar for kampen mot svart økonomi, i tillegg til områdene digitalisering og standardisering. Trond har høgskoleutdanning i offentlig styring, ledelse og økonomi, samt innovasjon i offentlig sektor fra Høgskolen Innlandet. Han har mer enn 20 års arbeidserfaring som regnskapskontrollør ved diverse kemnerkontor. Trond har i tillegg bred lokalpolitisk erfaring fra Vestby kommune gjennom 4 kommunestyreperioder, og har vært leder av Vestby Arbeiderparti i to perioder.