Operasjon Dagsverk er nytt medlem

Vi ønsker OD hjertelig velkommen som medlem i Tax Justice Norge!

Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. OD bevisstgjør ungdom om at de kan bidra til en mer rettferdig verden gjennom solidariske valg og tankegang. De er kjent for å organisere en årlig solidaritetsaksjon der elever ved skoler over hele Norge gir en dag av sin utdanning slik at ungdom i andre deler av verden skal få tilgang på utdanning, slik de selv har.

For å skape en mer rettferdig verden, må vi også ha et rettferdig skattesystem som kommer alle til gode. Vi ønsker derfor å bli medlem av Tax Justice Norge, for å være med og opplyse om denne viktige problematikken, sier Magnhild Beate Orvik, leder av OD

Tax Justice Norge teller nå 22 medlemsorganisasjoner, og sammen jobber vi for et demokratisk og åpent skattesystem gjennom offentlig debatt, opplysningsarbeid, politikkutvikling og forskning, nasjonalt og internasjonalt.

Vil din organisasjon bli medlem? Se kriterier for medlemskap og oversikt over alle medlemmer.

Foto: Operasjon Dagsverk