OECDs mangel på åpenhet begrenser sivilsamfunnet

Tax Justice Network med åpent brev til G20

Tax Justice Networks årlige rapport, State of Tax Justice, ble publisert i dag, 15. november. Rapporten gir en status på kjernesakene den internasjonale skatterettferdsbevegelsen kjemper for. Årets utgave er imidlertid svært begrenset.

Et sentralt nøkkeltall i de årlige rapportene er et estimat på hvor mye skatteinntekter hvert land taper på selskapers overskuddsflytting. Dette estimatet kommer fra OECDs land-for-land-rapporteringsstandard, og bruker såkalte land-aggregerte tall, altså de samlede tallene for hvert land, heller enn for hvert selskap. OECD publiserte imidlertid ikke disse tallene som planlagt, og Tax Justice Network kunne dermed ikke bruke tallene i sin rapport.

Tax Justice Network har derfor publisert et åpent brev sammen med årets rapport, adressert til G20. G20 er et samarbeidsforum bestående av 20 av de største økonomiene i verden, som blant annet gir oppdrag til OECD. BEPS – OECDs initiativ mot skatteflukt – er et slikt oppdrag, hvor blant annet land-for-land-rapporteringsstandarden har blitt fremforhandlet.

I brevet peker Alex Cobham, daglig leder i Tax Justice Network, på mangelen på OECDs aggregerte data. Konsekvensen av slik mangel på åpenhet er at sivilsamfunn ikke kan holde myndigheter og selskaper ansvarlige. I tillegg kan ikke stater vurdere effekten av OECDs skatteavtale uten slik data. Cobham konkluderer derfor at OECD ikke leverer på mandatet det har fått av G20. Ny forskning viser tvert imot at graden av selskapers overskuddsflytting har økt under BEPS-regimet.

Dette er nok et eksempel på en vesentlig svakhet hos OECD: mangel på åpenhet. Det er svært lite innsyn i beslutningsprosessene som leder til avtalene, land-for-land-rapporter må ikke offentliggjøres men kun sendes konfidensielt til skattemyndigheter, og nå er det altså mangel på selv aggregerte data – altså anonymisert statistikk – på effektene av land-for-land-rapporteringen.

Cobham avslutter derfor med en oppfordring til G20 om å støtte opprettelsen av en skattekonvensjon i FN. Dette vil sikre en åpnere prosess hvor flere land inkluderes, og følgelig et internasjonalt skattesamarbeid med bredere legitimitet.

Les rapporten her, og det åpne brevet her.

Foto: OECDs generalsekretær Mathias Cormann (til venstre), sammen med blant annet nåværende statsminister i Storbritannia Rishi Sunak og finansminister i USA Janet Yellen. U.S. Department of Treasury via Wikimedia Commons