Offisiell åpning av Skatteforsk

Nytt senter for skatte- og adferdsforskning åpner på NMBU.

tirsdag 28. mars 2023, kl. 12:00
Festsalen ved Urbygningen på NMBU


Om arrangementet

Skatteforsk har fått finansiering fra Forskningsrådet og skal formelt åpnes som eget senter. Med på åpningen deltar blant annet Skattedirektør Nina Schanke Funnemark og statssekretær i Finansdepartementet, Erlend Grimstad. I tillegg blir det innlegg fra både Norad-direktør Bård Vegard Solhjell, Økokrimsjef Pål Lønseth og HELFO-direktør Jan Mathisen.

  • Tid: 28. mars 12.00-14.00
  • Sted: Festsalen ved Urbygningen, NMBU
  • Språk: Engelsk
  • Du kan delta fysisk eller digitalt
  • Meld deg på her

Om senteret

En sunn offentlig sektor er grunnfjellet i et sterkt og rettferdig samfunn. Skatt er bærebjelken i velferdsetaten og genererer nødvendig midler for å tilby innbyggerne nødvendige tjenester. Men skatteinntektene er satt under økende press gjennom selskapers og enkeltpersoners skatteomgåelse gjennom både lovlige og ulovlige midler.

Det er ingen hemmelighet at denne omgåelsen av skattereglene skjer. Men det finnes relativt lite informasjon om hvem som gjør det, hvordan de gjør det og hvilke effekter dette forårsaker.

Skatteforsk har som mål å utnytte eksisterende og nye data på innovative måter til å fylle mange slike kunnskapshull.

Effektene av skatteunndragelse strekker seg langt utover bare tapte skatteinntekter for regjeringer.

Når bedrifter unngår skatt, kan dette påvirke andre aspekter av virksomheten deres, fra lønningene de betaler, til deres vilje til å investere i korrupte land eller deres ønske om å investere i grønne teknologier. Tilsvarende kan unndragelse fra enkeltpersoner ha alvorlige ringvirkninger, ikke minst gjennom en erosjon av det totale sosiale samholdet som er en viktig del av den generelle skattemoralen. For å forstå mer av konsekvensene av skattomgåelse i samfunnet, vil vi knytte denne adferden til både store globale utfordringer som ulikhet og klimaendringer.

(Hentet fra NMBU)

Foto: NMBU/Håkon Sparre