Opptak: Webinar om langtidseffektene for ressursmobilisering etter Covid-19 i Afrikanske land sør for Sahara

TaxCapDevs Covid-webinar er nå tilgjengelig i opptak

torsdag 9. september 2021
YouTube
TaxCapDev

Covid-19-pandemien påvirker alle sfærer i det globale samfunnet og har forårsaket en rekke negative økonomiske effekter for myndigheter og private sektorer. Selv om vi ennå ikke vet den fulle effekten av pandemien i Afrika, vet vi at virkningene på økonomi, helsesektorer og politikk er betydelige - og de vil fortsette å være betydelige.

I dette webinaret, nå tilgjengelig i opptak, presenterte professor Odd-Helge Fjeldstad (CMI) funnene fra en nylig studie om de langsiktige effektene av Covid-19-pandemien på innenlandsk ressursmobilisering i Afrika sør for Sahara.

Dette webinaret ble organisert av TaxCapDev-nettverket og ledet av Morten Bøås (NUPI)