Paneldebatt: Afrika Nå: Skatt i paradis - Vil en global minsteskatt bidra til bærekraftig vekst?

onsdag 27. oktober 2021, kl. 18:00
Kulturhuset i Oslo
Fellesrådet for Afrika og Tax Justice Network Norge

Hvordan man kan skattlegge multinasjonale selskaper? I en årrekke har det fremstått som en umulig drøm å hindre bruken av skatteparadis og selskapers kreative regnskapsføring. Mange stater har forsøkt å utkonkurrere hverandre ved å sette en stadig lavere selskapsskatt, et problem som Pandora Papers er den ferskeste påminneren på. Men, i det siste har det begynt å skje noe. I juni i år ble G7-landene enige om en minstesats på selskapsskatt på 15 %. Nylig ble det også klart at OECD går inn for å vedta en global minsteskatt for multinasjonale selskaper. Hvilke implikasjoner vil dette få for land på det afrikanske kontinent? Hvem har kjempet for dette, og hvorfor? Vil det påvirke kapitalstrømmer som går ut fra det kontinentet og statenes evne til å styrke offentlige tjenester?

Fellesrådet for Afrika og Tax Justice Network Norge inviterer til en paneldebatt om mulighetene og utfordringene ved innføringen av en global minsteskatt for multinasjonale selskaper.

Paneldebatten vil blant annet fokusere på:
1) Prosessen frem til nå og hvilke deler av OECD-avtalen som vektlegges av hvilke land
2) Hva avtalen vil si for norsk næringsliv
3) Hva avtalen vil si for stater på det afrikanske kontinent
4) Hvordan dette vil kunne håndheves i stater preget av mangel på myndighetskontroll, konflikt og korrupsjon
5) Veien videre

Medvirkende:
- Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Network Norge
- Toril-Iren Pedersen, fagdirektør i Norad for Kunnskapsbanken, seksjonen som jobber med programmet Skatt for Utvikling
- Gilbert Kofi Adarkwah, forsker på multinasjonale selskaper i utviklingsland (BI)
- med flere

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Lydopptak blir sluppet som podcast.
Mer info og påmelding her.

Bilde: Unsplash, Christine Roy