Panelsamtale med For velferdsstaten

Barnehage, skole og omsorg – en gullgruve for milliardærer og eiendomsspekulanter? TJN deltar i ekspertpanel med tankesmien Balans og Utdanningsforbundet.

tirsdag 9. april 2024, kl. 18:00
Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo
For velferdsstaten

For velferdsstaten inviterer til åpent møte om finansbransjens inntog i velferden. Møtet vil holdes på Kulturhuset i Oslo, og strømmes på Facebook.

Norske barnehageeiere har solgt eiendom til globale finansaktører for over 14 milliarder. Barnehageeierne har tjent gode penger, mens regninga går til fellesskapet gjennom barnehagenes dyre husleieavtaler. Det gir mindre penger til barnehagens formål, gode tjenester for barn og ansatte.

De norske barnehagemilliardærene er del av en internasjonal trend, der finansialisering av velferdseiendommer med sikre leieinntekter tapper driften for midler. Åpner politikerne for økt privatisering av velferdstjenester og privat eierskap til velferdstjenestenes bygg, vil den norske og internasjonale eiendoms- og finansbransjen sikre seg enda mer av felleskapets penger.

Mike Lewis, CICTAR, innleder om salget av norske barnehageeiendommer til global storfinans. Lewis er internasjonal ekspert på selskapers eiendomsspekulasjon og bruk av skatteparadis i velferden. CICTARs ferske rapport «Kindergarten Landlord: Should Norwegian taxpayers finance profits for one of the world’s largest asset managers?», handler om nettopp dette.

Etterpå blir det ekspertpanel med representanter fra Tax Justice Norge, tankesmien Balans fra Sverige og Utdanningsforbundet. Det vil også være tillitsvalgtpanel med representanter fra Fagforbundet og Utdanningsforbundet. Fagforbundets leder Mette Nord avslutter møtet.