Pris til masteroppgave om skatteparadiser

Vi gratulerer Kristine Sævold med HIFOs Fritt Ord-pris for sin masteroppgave. Les hennes anbefalinger til andre masterstudenter.

Gratulerer med HIFO`s Fritt Ord-pris fra Den norske historiske forening (HIFO)! Du fikk prisen for en masteroppgave om skatteparadiser, nærmere bestemt “en skattepolitisk konfrontasjon med skatteparadiser». Hva var hovedfunnet i oppgaven din?

Jeg tok utgangspunkt i «Skatteparadis og utvikling» - en offentlig utredning som Utenriksdepartementet gav ut i 2009, og debatten som fulgte. Det overrasket meg at det var to svært ulike tolkninger av hvordan Norge har lykkes i forhold til bekjempelse av skatteparadiser. Mens Utenriksdepartementet og organisasjoner som Tax Justice Network mente at Norge burde gå lenger, for eksempel å få på plass en internasjonal konvensjon, mente Finansdepartementet og OECD-byråkrater at det ikke var realistisk.

Jeg hadde lyst til å legge frem Finansdepartementet sin versjon så debatten kunne komme videre. Min konklusjon er at begge fløyer i debatten argumenterer rasjonelt ut ifra sine premisser - som er forskjellige. Finansdepartementet kan for eksempel sies å ha gode grunner til å mene at andre tiltak var urealistiske, ut fra en skattepolitisk tilnærming, der enkelte stater som USA under republikansk styre blokkerte muligheter for å få til endringer. Samtidig finnes det eksempler på at man har lykkes med internasjonale konvensjoner på andre områder. Jeg fant at det i stor grad handler om tro, om hvordan man ser på historiske endringsprosesser.

Hvorfor valgte du denne innfallsvinkelen til oppgaven din? Du er jo ikke økonomistudent, men studerer historie.

Jeg er historiker men har også studert økonomi og har noen vekttall i jus! Jussen var mest krevende, men jeg fikk god hjelp av tålmodige intervjuobjekter som for eksempel skatterettsprofessor Frederik Zimmer ved Universitetet i Oslo. Men jeg har også et personlig utgangspunkt: jeg har alltid undret på hvorfor vi som samfunn klarer så godt å leve med fattigdom. Mennesket har vist at vi ikke deler så lett hvis vi ikke må. Jeg ønsker systemer som tvinger oss inn i organisasjonsformer som dekkerprimærbehov som mat, medisiner og utdanning.

Da jeg studerte dette nærmere så jeg at det handlet om mye mer enn fattigdom, men også at det undergraver demokratiet. Og skatteparadiser stod i sentrum av det hele – de tilrettelegger for at man kan unngå hvilke lover som helst og ikke trenger å stå til ansvar for noe som helst. Finanskrisen er én konsekvens av dette.

Problemet er at vi har politiske styringssystemer som er lokalt forankret, samtidig som økonomien er global. Vi er ikke engang i nærheten av å ta på alvor hvor stort problemet er. Det har potensiale til å eksplodere samfunnsstrukturen. Skatteparadisproblematikken har ingen kjappe løsninger.

Hvorfor tror du at oppgaven skilte seg såpass ut at du endte opp med å få en pris for den?

Jeg tror nok historikerne la merke til den, fordi denne tematikken er svært lite berørt av historikere tidligere.

Oppgaven din er blitt lest av mange, og det er vel noe uvanlig for de fleste masteroppgaver. Hvorfor tror du det har vært såpass stor interesse for oppgaven din?

Det tror jeg er fordi jeg valgte et tema det er stor interesse for. Samfunnet trenger mer informasjon om dette - folk er ikke klar over hva som skjer.

Har du tips til studenter som skriver sin master nå?

1) Finn et område du brenner for eller synes er viktig. Innenfor skatteparadisforskning er det gjort så lite forskning at det nærmest bare er å velge hvor du vil starte.

2) Gjør søk i Atekst og gå systematisk til verks for å finne ut hva som er skrevet om tematikken. Bygg deg ut og gå i dybden derfra.

3) Ring så personer som kan noe om dette, da finner du fort ut hvem du kunne tenkt deg å intervjue. Min erfaring er at mange stiller opp, og de har forståelse for at studenter ikke kan alt på forhånd. Jeg intervjuet 15 personer, blant annet fra Finansdepartementet, organisasjoner og akademia. Det var riktignok en lang vei inn til Finansdepartementet. Men etter jeg hadde henvendt meg jevnlig i et halvt år, skjønte de at jeg mente «business», og ble tatt seriøst. Jeg hadde aldri klart dette uten intervjuene.

4) Det har heller ikke vært uvesentlig at jeg har hatt kontorplass ved Christian Michelsens Institutt (CMI) i Bergen. Det å ha en institusjonstilknytning gjorde at jeg kunne være med forskere i deres arbeid og jeg fikk en bratt læringskurve.

_

Kristine skriver nå på en informasjons- og debattbok om skatteparadiser for Cappelen Damm Akademisk, med stipend fra Fritt Ord og debutantstipend fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Boka skal også kunne brukes i undervisning på høyskoler og universiteter. Hun har kontorplass ved Universitetet i Bergen – Global og hun har opprettholdt sin tilknytning til CMI.

_

Tax Justice Network – Norge får jevnlig henvendelser fra studenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Vi bidro også til Kristines oppgave. Ta gjerne kontakt for innspill eller intervju i forbindelse med din oppgave.

_

Les mer

Kristines master oppgave «En skattepolitisk konfrontasjon med skatteparadiser. Det norske Finansdepartementets narrativ om nasjonalpolitisk avmakt i møte med et globalt fenomen 1970-2012» kan du lese her.

Kortversjoner: Kristine bidro i boka SKJULT med artikkelen «OECDs skatteparadis-prosjekt (1996-2004) – En arena for økonomisk konkurranse og politisk maktkamp.» (Se side 70). Hun var også innleder på Kapitalfluktkonferansen der SKJULT ble lansert. (Se siste presentasjon)