Rapport: Approaches and Impacts. IFIs Tax Policy in Developing Countries

Rapport fra Eurodad og ActionAid, blant annet om utfordringene utviklingsland møter i forbindelse med internprising.

Denne rapporten fra Eurodad og ActionAid viser utfordringene utviklingslandene møter når de skal håndtere internfeilprising hos multinasjonale selskap. Rapporten viser også at det har skjedd en progressiv endring i måten IMF tenker på rundt skattespørsmål.