Rapport: Enhetlig skattlegging av multinasjonale foretak

Første norske rapport om enhetlig skattlegging av multinasjonale selskap.

Rapportlansering til fullsatt sal på Sentralen i Oslo

Sammen med Kirkens Nødhjelp, Changemaker og KFUK-KUFM Global lanserte Tax Justice Network - Norge den 7. desember 2017 en ny rapport skrevet av Gregar Berg-Rolness.

Bilde: Fra lanseringen på Sentralen i Oslo. I panelet: Jørgen Næsje (Finansdepartementet), Steinar Juel (Civita), Kjersti Løken Stavrum (Stiftelsen Tinius), Jonas Løvdal (LO) og Sigrun Gjerløw Aasland (Tankesmien Agenda)


Det er på høy tid å totalrenovere det internasjonale skattesystemet. Dagens system er utdatert og bidrar til å forsterke de økonomiske forskjellene i verden.

Det krever Tax Justice Network - Norge, Kirkens Nødhjelp, KFUK-KFUM Global og Changemaker. De fire organisasjonene lanserer torsdag 07.12 rapporten «Enhetlig skattlegging av multinasjonale foretak – strategi for skattlegging av statsløs inntekt.» Rapporten ser på utfordringene i dagens skattesystem og Norges muligheter til å påvirke det internasjonale skattearbeidet.

Skattesystemet stammer fra mellomkrigstiden, en tid der handel over landegrenser gikk langt saktere. Nå har særlig digitaliseringen revolusjonert den globale handelen, og skattesystemet er for lengst gått ut på dato.

- Utfordringene med å skattlegge den digitale økonomien har aktualisert debatten og vist at det haster. Systemet er utdatert, og det er på høy tid å oppdatere vår tilnærming til selskaper som opererer på tvers av landegrenser, sier Sigrid Klæboe Jacobsen, leder for Tax Justice Network - Norge, på vegne av organisasjonene bak rapporten.

De fattige taper mest

Mens det å gjemme bort verdier ble sett på som en kuriositet som bare rike tanter, diktatorer, redere og kongelige drev med, er kapitalflukt og skattejuks nå en del av forretningsplanen til store, globale selskap.

Samlet taper verdens land 500 milliarder dollar i skatt på grunn av skatteunndragelse og –unngåelse i multinasjonale selskaper. Mens høyinntektsland mister de største summene, er konsekvensene størst i fattige land.

– Sårt tiltrengte skatteinntekter som kunne finansiert nødvendig infrastruktur og velferdstjenester, forsvinner ut i skatteparadiser. I stedet bidrar kapitalflukt og skattejuks til å forsterke de økende økonomiske forskjellene i verden, sier Klæboe Jacobsen.

Enhetlig skattlegging må til

Rapporten – og organisasjonenes – hovedanbefaling er klar: Enhetlig skattelegging må til dersom det internasjonale skattesystemet skal bli mer rettferdig.

– Flernasjonale selskap må behandles slik som de ser seg selv: som ett selskap med ett overskudd og ikke som mange selskap som handler internt seg imellom. Overskuddet fordeles så etter en nøkkel slik at skatten havner der inntektene er skapt. Ved denne måten å skattlegge flernasjonale selskap på, forsvinner behovet for å benytte skatteparadis for å flytte overskudd til lavskatteland, sier Klæboe Jacobsen.

– Samtidig er det avgjørende å få slutt på hemmeligholdet i skatteparadis. Det må være full åpenhet om hvem som egentlig eier og kontrollerer selskap, eiendom og lignende. Uten slik åpenhet vil det ikke være mulig å skattlegge selskap eller enkeltpersoner korrekt, sier hun.

Rapporten "Enhetlig skattelegging av multinasjonale foretak -Strategi for skattelegging av statsløs inntekt" skrevet av Gregar Berg-Rolness kan laste ned under.

Enhetlig Skattlegging 2017

Gregar Berg-Rolness (2017). Enhetlig skattlegging av multinasjonale foretak.