Rapport: Impact of Tax Incentives in Rwanda

Landstudie for Rwanda på temaet skadelig skattekonkurranse.

TJN-Africa fokuserer for tiden på skadelig skattekonkurranse innen Øst-Afrika og har sammen med ActionAid gjennomført landstudier for alle land i EAC (East Africa Community) utenom Burundi. Studien for Rwanda er nå ferdig.